Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stary Testament - Księga Kapłańska - streszczenie, opracowanie

Księga Kapłańska to trzecia z kolei Księgą Mojżeszową. Wchodzi ona w skład pism Starego Testamentu.

Księga Kapłańska jest bardzo ważna w Tradycji Kościoła oraz funkcjonowaniu duchowieństwa. Porusza bowiem problematykę zachowań, które łączą się z wielbieniem Boga oraz kwestie wielu praktyk religijnych. Jako że przodownikami tych zagadnień są duchowni, księga nosi nazwę Kapłańskiej właśnie.

Rozdziały od pierwszego do siódmego dotyczą składania ofiar Bogu. Pan wyznaczył bardzo ścisłe reguły takich obrzędów i przekazał je Mojżeszowi. Najpierw mowa jest o ofiarach ze zwierząt. Musiały być to cielce albo mniejsze bydło. Jeśli zaś chodzi o ptaki – jedynie gołębie. Ofiary z pokarmu przyjmował Pan jedynie bezkrwawe, musiała to zatem być najczystsza mąka. Kolejne części jasno wyjaśniają reguły składania ofiar z pokarmów, jedzenia. Następnie autor Księgi Kapłańskiej wymienia inne rodzaje ofiar, takie jak biesiadne czy przebłagalne. W podziękowaniu za dobry dzień i możliwość spotkania się przy stole należało złożyć cielca, tak samo wówczas, gdy lud zawinił i trzeba przeprosić Boga za złe zachowanie.

Kolejna część księgi dotyczy przekazania czynności kapłańskich lewitom. Wyjaśnia się tam, jak przygotować się do posługi kapłańskiej, szykować szaty, jak namaszczać, składać ofiary i, co najważniejsze, wykonywać czynności religijne i odprawiać obrzędy. Głównym bohaterem tej Księgi (oprócz Boga i Mojżesza) jest Aaron, bowiem to jemu przekazywane są wiadomości na temat stanu duchownego. Potem następuje opis historii Aarona i jego dzieci. Zostają one zgładzone przez Boga, Mojżesz jednak zakazał Aaronowi żałoby po ich stracie. Wierny posłuchał go i nadal uczył się reguł życia kapłańskiego. Następne rozdziały mówią o określaniu zwierząt czystych i nieczystych, znajdują się tu reguły co do tego, jak postępować z trądem i chorymi na niego ludźmi, przepisy dotyczące życia seksualnego, czystości i postępowania zgodnie z  zasadami wyznaczonymi przez Boga. Dalsze rozdziały Księgi Kapłańskiej mówią o szabacie i regułach zawierania ślubów.

Oczywiście, księga ta jest przeznaczona nie tylko dla osób duchownych, ale stanowi podstawę ich edukacji i funkcjonowania w zgodzie z wolą Pana. Szczególnie ważną i specyficzną częścią księgi jest tak zwany Kodeks Świętości. Obejmuje on rozdziały 17-26. Opisane zostało w nich życie rodzinne i zasady, jakimi powinien się kierować każdy człowiek.

Podobne wypracowania do Stary Testament - Księga Kapłańska - streszczenie, opracowanie