Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uczynki miłosierne względem ciała. Opracowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, iż uczynki miłosierne względem ciała są dziełem miłości do bliźniego, któremu przychodzimy z pomocą, kiedy tego potrzebuje. Obejmują one siedem przykazań:

1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Ustalając pierwsze przykazanie uczynków miłosiernych względem ciała Jezus Chrystus miał na myśli, by mieć na względzie osoby, które cierpią głód i niedostatek. Niestety osób takich z roku na rok przybywa, pomimo iż kraje stają się coraz bogatsze i zasobniejsze. Podobnie rzecz się ma z drugim przykazaniem, by napoić spragnionych oraz trzecim, by przyodziać nagich. Nie możemy pozostawać bierni widząc ludzką niedolę i ubóstwo. Także kiedy zapuka do naszych drzwi zmęczony drogą podróżny, powinniśmy, jako chrześcijanie, przyjąć go w swe progi, ugościć i wspomóc. Jeżeli zdarzy się, że osoba bliska albo chociaż znana nam, wyrządzi komuś krzywdę bądź zrobi coś złego, winniśmy ją pocieszyć, odwiedzić oraz udzielić wsparcia. Także naszym obowiązkiem jest odwiedzanie osób chorych i niedomagających, pomaganie im, modlenie się w ich intencji. Ostatnim przykazaniem jest obowiązek, którego temat poruszył nawet Sofokles w ,,Antygonie”, a mianowicie obowiązek chowania zmarłych. Każdy bowiem ma prawo do godnego, uczciwego i należytego pochówku. Naszym zadaniem jest zapewnienie zmarłemu dostojnego i odpowiedniego miejsca wiecznego odpoczywania.

Podobne wypracowania do Uczynki miłosierne względem ciała. Opracowanie