Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

List św. Pawła do Kolosan. Okoliczności powstania, streszczenie

Kolosy były miastem małoazjatyckiej prowincji Wielka Frygia. Św. Paweł nigdy doń nie dotarł, przebywał tam natomiast Epafras, uczeń św. Pawła, który założył gminę chrześcijańską. Niestety dotarli do niej także innowiercy, którzy próbowali zniweczyć dzieło Epafrasa, głosząc fałszywe mądrości, niezgodne z nauką Jezusa. Udał się wtedy Epafras do więzienia, w którym przebywał św. Paweł i opowiedział mu o nowej gminie, wszystkich pozytywnych oraz negatywnych sytuacjach. Św. Paweł bardzo się zainteresował sprawami gminy i wystosował do Kolosa list, który miał zostać dostarczony przez Tychikusa. List do Kolosan został napisany w roku 63, kiedy św. Paweł przebywał w więzieniu.

Św. Paweł podkreśla w liście pierwszeństwo i dostojeństwo Chrystusa, próbuje umocnić w wierze zachwianych młodych chrześcijan oraz ostrzega ich przed grożącymi im konsekwencjami. Przypomina młodej gminie, że Jezus jest twórcą wszechświata, jedynym i najważniejszym, i ludzie powinni być mu wdzięczni, gdyż wyrwał ich z mroku i przeniósł do świata dobrego i jasnego. Poza tym nadmienia, iż Chrystus jest głową Kościoła, jest początkiem i końcem, a wszyscy chrześcijanie są jego sługami, Paweł również. Podkreśla on także, iż każdy, kto żyje w wierze Chrystusa powinien w swoim postępowaniu mieć wgląd na Jego nauki i przykazania. Podaje także ogólne zasady moralne i etyczne dla rodzin, dla żon i mężów, dzieci, niewolników i ich panów. List ten praktycznie w każdym wersie sławi osobę Jezusa Chrystusa oraz podkreśla jego boskość.

Podobne wypracowania do List św. Pawła do Kolosan. Okoliczności powstania, streszczenie