Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co znaczy że liturgia przypomina aktualizuje i celebruje wydarzenia zbawcze? Wypracowanie

Liturgia w religii chrześcijańskiej jest sprawowana we wszystkich wspólnotach i obejmuje całość publicznych czynności świętych i ceremonii. Pojęcie to oznacza, że lud boży, czyli wierni, uczestniczą ,,dziele Bożym”, oznacza ono także głoszenie Ewangelii oraz pełnienie czynów miłości, czyli służbę Bogu. Celem liturgii jest przypomnienie wydarzeń, dzięki którym zostaniemy zbawieni oraz uobecnienie historii zbawienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Dla jasności, liturgia nie jest dziełem człowieka, jest natomiast akcją samego Boga, który poprzez liturgię aktualizuje wydarzenia zbawcze wśród ludzi, chrześcijan, w Kościele i poprzez Kościół, używając do tego mocy Ducha Świętego. Punktem kulminacyjnym wydarzeń zbawczych jest oczywiście męka i zmartwychwstanie Jezusa. 

Także poprze liturgię Bóg urzeczywistnia wydarzenia zbawcze w nas, abyśmy byli w samym ich centrum, nie obok czy poza nimi. Ważne w wydarzeniu liturgii jest element świadomości człowieka oraz zrozumienie roli, jaką pełnią w niej znaki, gdyż ich niezrozumienie może spowodować, iż cały obrzęd mija się z celem. Liturgia jest celebrowana przez wszystkich zgromadzonych, którzy w niej uczestniczą. Oddając cześć i chwałę Jezusowi dziękujemy mu za trud i poświęcenie. 

Podobne wypracowania do Co znaczy że liturgia przypomina aktualizuje i celebruje wydarzenia zbawcze? Wypracowanie