Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy - świętokradztwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest świętokradztwo?

Według teologii katolickiej termin „świętokradztwo” ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego jako profanowanie albo niegodne obchodzenie się z sakramentami świętymi lub innymi czynnościami liturgicznymi. Jest to również niegodne traktowanie osób, rzeczy oraz miejsc, które poświęcone są Bogu.

Świętokradztwo jest zaliczane do grzechów ciężkich, a szczególnie gdy popełnione zostaje przeciwko Eucharystii, dlatego że w tym właśnie sakramencie w sposób substancjalny znajduje się Ciało Jezusa Chrystusa.

Przykładem świętokradztwa dokonanego na terenie kościoła jest zdarzenie, jakie miało miejsce w Halinowie nieopodal Warszawy. Miało to miejsce na początku maja bieżącego roku. W kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej dokonano profanacji Sakramentu Świętego, a także kradzieży tabernakulum oraz naczyń liturgicznych.

Ludzie tacy nie tylko dopuszczają się kradzieży, która już sama w sobie jest postępkiem bardzo złym. Ich czyn naznaczony jest wysokim stopniem demoralizacji. Takie zachowania poświadczają, że człowiek nie cofnie się absolutnie przed niczym w chęci osiągnięcia jakiegoś zysku.

Świętokradztwem nazwać można również wykorzystanie symboli czy postaci związanych z religią w sposób, który narusza ich świętość, wizerunek, powagę. Przykładem tego może być wykorzystanie przez jedną z najbardziej popularnych piosenkarek muzyki pop ostatnich lat – Lady Gagę – motywów związanych z Jezusem w jej najnowszym teledysku.

Oprócz tego, że utwór ten nosi tytuł „Jezus”, jego fabuła oparta jest na obrazie Chrystusa, Marii Magdaleny oraz dwunastu apostołów, którzy ukazani są jako harleyowcy. Wykorzystanie najważniejszych w Nowym Testamencie osób w produkcji muzycznej, w niestosownej do powagi tych postaci stylizacji i konwencji, budzi niesmak i wykracza poza granice szokowania dla osób wierzących. 

Świętokradztwem naznaczone jest również bezczeszczenie cmentarzy, które są przede wszystkim miejscem spoczynku, ale i ziemią poświęconą. Cmentarz jest miejscem szczególnym nie tylko w wymiarze religijnym, ale także duchowym dla żyjących, które odwiedzają tam bliskie osoby, które odeszły już do Boga.  

Podobne wypracowania do Grzechy - świętokradztwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest świętokradztwo?