Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy - świętokradztwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest świętokradztwo?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Według teologii katolickiej termin „świętokradztwo” ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego jako profanowanie albo niegodne obchodzenie się z sakramentami świętymi lub innymi czynnościami liturgicznymi. Jest to również niegodne traktowanie osób, rzeczy oraz miejsc, które poświęcone są Bogu.

Świętokradztwo jest zaliczane do grzechów ciężkich, a szczególnie gdy popełnione zostaje przeciwko Eucharystii, dlatego że w tym właśnie sakramencie w sposób substancjalny znajduje się Ciało Jezusa Chrystusa.

Przykładem świętokradztwa dokonanego na terenie kościoła jest zdarzenie, jakie miało miejsce w Halinowie nieopodal Warszawy. Miało to miejsce na początku maja bieżącego roku. W kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej dokonano profanacji Sakramentu Świętego, a także kradzieży tabernakulum oraz naczyń liturgicznych.

Ludzie tacy nie tylko dopuszczają się kradzieży, która już sama w sobie jest postępkiem bardzo złym. Ich czyn naznaczony jest wysokim stopniem demoralizacji. Takie zachowania poświadczają, że człowiek nie cofnie się absolutnie przed niczym w chęci osiągnięcia jakiegoś zysku.

Świętokradztwem nazwać można również wykorzystanie symboli czy postaci związanych z religią...

Podobne wypracowania