Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zaufanie - co to jest? Wyjaśnienie, zaufanie w Biblii, zaufanie człowieka do Boga

Według definicji, zaufanie to wiara w jakieś działania albo własności obiektu. W ujęciu religijnym zaufaniem więc, będzie przede wszystkim wiarą człowieka, w prawdę Słowa Bożego, w opiekę, jaką Bóg nad nami roztacza, w dobroć Ojca, który wybacza swym dzieciom potknięcia i grzechy oraz w życie wieczne, które czeka po śmierci.

Ufność w Boga, zaufanie do Niego nie jest czymś łatwym i oczywistym, ponieważ cała wiara jest wielkim wyzwaniem dla każdego człowieka. Jednak zaufać wszystkiemu, co przekazuje Bóg poprzez Pismo Święte, oznacza wielką radość dla duszy. Jeśli powierzy się swe życie Panu i uwolni swe serce od trosk o życie doczesne i wieczne, wówczas będzie możliwe osiągnięcie prawdziwego spokoju ducha.

Biblia wiele mówi o zaufaniu, zwłaszcza w Księdze Psalmów znaleźć można wersety  traktujące o tym zagadnieniu. W Psalmie 31 (15-17) przeczytamy: „Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim. W ręku twoim są losy moje, Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich! Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, Wybaw mnie w łasce swojej!”.

W słowach tych znajduje się istota uznania Boga za obrońcę i łaskawcę ludzkości. Jeśli ufa się Bogu, to niestraszne są ani wróg, ani choroba, ani niedola, ani nawet śmierć. Zaufanie sprawia, że ciężar życia staje się łatwiejszy, ponieważ nie dźwigamy tego sami, jest ktoś czuwający nad nami.
   
Pięknym przykładem zaufania Bogu jest patriarcha Izraela – Abraham. Wystawiony przez Boga na próbę, bez wahania odebrałby życie swemu synowi Izaakowi. Nie zawahał się, ponieważ zaufał Bogu w Jego zamyśle i woli. Wiedział, że prośba nie jest bezcelowa, że musi to czemuś służyć. Za swe niezachwiane zaufanie został sowicie wynagrodzony.

Bogu zaufała również młoda jeszcze Maryja, której Anioł zwiastował narodziny Syna Bożego. Niewyobrażalna jest wielkość jej ufności, ponieważ prawda zawarta w słowach Anioła była z pewnością zaskakująca. Mimo to, razem z św. Józefem uwierzyli w ten zamysł Boży, a przez to stali się godnymi rodzicami tego, który otworzył niebo dla  sprawiedliwych.

Podobne wypracowania do Zaufanie - co to jest? Wyjaśnienie, zaufanie w Biblii, zaufanie człowieka do Boga