Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W czym przejawia się wierność Boga wobec człowieka? Wypracowanie

Imię Boga „Ja Jestem” albo „On Jest” wyraża Jego wierność, ponieważ mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachował On wiarę w swe dzieci. 

Objawiając swe imię, Bóg objawił jednocześnie swoją wierność, która nie posiada ni początku, ani końca. Wierność ta obejmuje i przeszłość - „Jestem Bogiem ojca twego” Wj 3, 6 - i przyszłości - „Ja będę z tobą” Wj 3, 12. Bóg, który wyjawia swe imię jako „Ja Jestem”, objawia się jako Bóg, który zawsze jest przy swym ludzi, aby poprowadzić go do zbawienia.

Ojciec w niebie jest Bogiem, którego cechuje nieustanne wybaczanie ludziom ich pomyłek, błędów, grzechów. Jest miłosierny i litościwy, cierpliwy i przepełniony łaską i wiernością. 

Bóg nadał całemu swemu stworzeniu podstawę i prawa, które pozostaną trwałe i na których wierzący może opierać się w ufności i które są dla niego znakiem oraz potwierdzeniem niezachwianej wierności Przymierza Bożego.

Wspomnienie manny na pustyni zawsze będzie przypominać wiernym o ty, że żyje chlebem słowa Bożego. Również codzienny chleb to owoc Ziemi Obiecanej i potwierdzenie, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. 

Bóg jest wierny człowiekowi, ponieważ trwa w swej nieustannej miłości do niego. Stała miłość Boga jest dostosowana do zmienności ludzkiej natury. Dlatego właśnie wierność równa jest stałości w obdarzania ludzi uczuciem miłości. Tego samego jednak Bóg oczekuje od nas. Wierność więc powinna być obustronna.

Wierność Boga to także Jego dotrzymywanie obietnic. Jest On wierny temu, co ludziom obiecał, postanowił, wypowiedział. Człowiek nie powinien więc wątpić w Boga, ponieważ On zawsze wypełnia wszystko, co przykazał. 

Wierność Boga, w którą wierzy człowiek, jest zawarta w Akcie nadziei, w słowach: „Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie”. Ich treść w pełni oddaje sens wierności Boga wobec ludzi.

Podobne wypracowania do W czym przejawia się wierność Boga wobec człowieka? Wypracowanie