Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co mogę zrobić, aby dzielić się wiarą z innymi? Opracowanie tematu

Wiara, którą Bóg zsyła człowiekowi jako dar łaski, to pewna postawa duchowa polegająca na przyjęciu miłości Bożej i odwzajemnieniu jej, poprzez posłuszeństwo Ojcu oraz poświadczanie tego przed innymi ludźmi.

Dzielić się z innymi tymi owocami duszy można wielorako. Przede wszystkim rodzice dzielą się wiarą ze swymi dziećmi poprzez przybliżanie im Słowa Bożego. Tak naprawdę wszyscy członkowie rodziny powinni sobie pomagać w umacnianiu wiary. Mogą to czynić dając  przykład życia zgodnego z Ewangelią i prawdą w niej zawartą. Rodzice robią to, gdy zaspokajają duchowe potrzeby swego potomstwa.

Również w kościele, który jest miejscem spotkań wspólnoty wyznaniowej, można wzajemnie dzielić się wiarą, ponieważ następuje wówczas silne zjednoczenie w modlitwie wznoszonej do Boga. Jedność ta wynika właśnie z przekazywanej od każdego z uczestników Mszy św. swojej cząstki wiary, która łączy się z innymi cząstkami w wielką siłę emanującą na cały dom Boży.

W życiu codziennym dzielenie się owocem wiary może następować dzięki pomocy czynionej bezinteresownie i z potrzeby serca. Każda istota, którą w jakikolwiek sposób otoczyło się opieką, może poczuć troskę Bożą dzięki naszemu zaangażowaniu.

Wiara to miłość, ale nie tylko miłość do Boga, również uczucie kierowane ku bliźniemu. Postępując w życiu tak, by być wzorem miłości dla ludzi wokół, można dzielić się z nimi swoją wiarą. Traktowanie wszystkich bliźnich jak braci, bycie zawsze dobrym i nieodmawiającym w potrzebie, wybaczanie tym, którzy poprzez czyny lub słowa skrzywdzili nas – to wszystko dowód miłowania człowieka.

Nasz wybór drogi życia jest równie ważny. Jeśli potrafimy żyć tak, że dobro emanujące z naszego postępowania nakłania innych do dokonywania podobnych wyborów, również dzielimy się z wiarą. Postępowanie zgodnie z Bogiem i Jego przykazaniami zaszczepione w innych, to jeden z najlepszych darów dla otaczających nas osób.

Podobne wypracowania do Co mogę zrobić, aby dzielić się wiarą z innymi? Opracowanie tematu