Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Znaczenie odkryć z Qumran

Qumran to nazwa, która wzięła się od arabskich ruin w obrębie Pustyni Judzkiej. To właśnie tutaj znaleziono sławne Zwoje znad Morza Martwego. Są to teksty o charakterze biblijnym, jak i pozabiblijnym. Zgodne z kanonem są to rękopisy poszczególnych ksiąg oraz aramejskie i greckie tłumaczenia z języka hebrajskiego. Poza nimi jednak znajdują się komentarze do Biblii, pseudoepigrafy, horoskopy, przepowiednie i teksty dające pojęcie o organizacji życia mieszkańców Qumran. Warto zastanowić się nad samym znaczeniem odkrycia.

Podstawowe znaczenie tekstów Qumran tkwi w możliwości stwierdzenia na ich podstawie, z dużą pewnością, że obecny tekst biblijny nie zmienił się wraz z wiekami. Mieszkańcy Qumran zajmowali się przepisywaniem świętych ksiąg i w znalezionych Zwojach były prawie wszystkie teksty Starego Testamentu. Zwoje miały powstawać pomiędzy II w.p.n.e. a rokiem 70 n.e.  Należy pamiętać, że odkryto je w połowie XX wieku, więc stanowiły potwierdzenie tekstów biblijnych, a nie ich źródło.

Duże znaczenie dla historyków mają natomiast także pisma, wytworzone przez samych mieszkańców Qumran. Koncentrują się one na życiu społeczeństwa, jak i mówią o wspólnocie, która żyła na obrzeżach Qumran, ale z mieszkańcami osady sympatyzowała. Ich życie miało być regulowane przez dokument, który nazywał się Dokumentem Damasceńskim

Podobne wypracowania do Znaczenie odkryć z Qumran