Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W jaki sposób możemy kształtować swoje sumienie? Wypracowanie

Sumienie jest prawem naszego ducha, ale przewyższa go. Sumienie upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność oraz obowiązek, obawę i nadzieję. To zwiastun Tego, który i w świecie natury mówi do nas, poucza człowieka i nim kieruje, to zwiastun łaski. Sumienie to główny strażnik pochodzący od Chrystusa.

Sumienie powinno być formowane, a sąd moralny oświecony. Dobrze uformowane sumienie jest nie tylko prawe, ale i prawdziwe. Formułuje swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem, którego pragnie mądrość Boga. Wychowanie sumienia jest konieczne dla życia każdego człowieka, który poddawany negatywnym wpływom, a poprzez grzech kuszony do posłuchania własnego zdania, a odrzucenia nauczania.

Kształtowanie sumienia jest zadaniem, które wykonuje się przez całe życie. Od lat najmłodszych wprowadza ono dziecko w poznawanie i rozpoznawanie  wewnętrznego prawa, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty, chroni i uwalania od poczucia strachu, pychy, egoizmu, fałszywego poczucia winy, dążeń do samouwielbienia.

W kształtowaniu sumienia to słowo Boże jest światłem  na drodze życia, dlatego powinno się je przyjmować z poprzez wiarę oraz modlitwę, a także stosować w praktyce. Człowiek powinien też badać swe sumienie, przyglądając się krzyżowi Pana.  Niezwykle ważnym jest, by wiedzieć dobrze, co przekazał w swej nauce Jezus Chrystus, ponieważ ta wiedza stanowi źródło, z którego sumienie może czerpać.

Należy więc często mieć kontakt z prawdami zawartymi w Ewangelii, poprzez czytanie Pisma Świętego. Jest to najdoskonalsze źródło Bożej woli oraz mądrości, którą można rozważać. Trzeba także bardzo wyraźnie nazywać zło po imieniu i nie zakłamywać prawdy.

Cennym może być również rozpatrywanie zachowania innych ludzi w danych sytuacjach, zwłaszcza tych posiadających mądrość życiową. Bardzo ważne jest nieuleganie podszeptom innych, których sumienie może nie być właściwie ukształtowane. 

Podobne wypracowania do W jaki sposób możemy kształtować swoje sumienie? Wypracowanie