Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jakie zadania wypełniają kapłani i osoby zakonne w Kościele? Opracowanie

Podstawą Kościoła są ludzie wierzący, świeccy. Jednak, aby mógł on sprawnie funkcjonować niezbędna jest obecność kapłanów i osób zakonnych, są one obecne tuż obok świeckich, gotowe do pomocy i pełnienia rozmaitych funkcji, o których niejednokrotnie nie wie spora liczba osób. Warto jednak je poznać, aby w pełni docenić tych towarzyszy wiary. 

Po pierwsze są oni przewodnikami duchowymi ludzi. Pomagają im spełniać wszystkie wymagania stawiane przez wiarę. Organizują życie wspólnoty, ułatwiając im uczestnictwo we wszystkich obrzędach religijnych. Przewodnictwo duchowe nie ogranicza się jednak tylko do kwestii związanych z organizacja poszczególnych wydarzeń. Są oni także osobami, do których można zwrócić się o pomoc, gdyż posiadają wiedzę głębszą niż przeciętny wierzący. Nakierowują oni świeckich na właściwe tory, starając się uczynić ich życie religijne jak najłatwiejszym, tak, aby mogli w pełni oddać je Bogu.

Kolejną rolą, którą pełnią jest rola stróża. Czuwają oni przy osobach świeckich ze swojego otoczenia, reagując w odpowiednim momencie, nie pozwalając im na zejście na złą drogę. Gotowe do pomocy, chętnie przeprowadzą rozmowę rozjaśniająca zawiłości wiary, wesprą w momentach trudnych. Ich zadaniem jest także pomoc w niesieniu Krzyża każdej osobie. To do nich zwracają się ludzie nie rozumiejąc, czemu mimo dobrych uczynków spotykają ich nieszczęścia. Kapłan bądź osoba zakonna w trudnych chwilach jest nieocenionym doradcą.

Ich najważniejsza posługa jest jednak misja apostolska. To oni odpowiedzialni są za rozwój wiary, pozyskiwanie nowych wiernych, ich nawracanie. Nie pozwalają oni także na odejście od Boga. Ich zadanie nie ogranicza się tylko do zainteresowania wiarą, zachęcają do pogłębiania swej duchowości poprzez przekazywanie dobrej nowiny innym ludziom. Przekazują treści, które sami dobrze rozumiejąc czyniąc je jasnymi także dla laików. To oni są szafarzami najważniejszych sakramentów. Osiągnięcie zbawienia bez nich jest niemożliwe. Dzięki posłudze kapłańskiej dziecko zostaje przyjęte do wspólnoty, staje się dorosłym wierzącym w sakramencie bierzmowania, po czym może wybrać dla siebie drogę, oddając swe życie drugiemu człowiekowi bądź Bogu. 

Osoby zakonne i kapłani to także ludzie przykłady. Ich postępowanie, wynika z zawierzenia i poświecenia całej egzystencji Bogu. Trwają oni w modlitwie, starają się tez wypełniać niełatwe przykazanie miłości bliźniego. Poprzez swoją postawę sygnalizują wiernym, w jaki sposób rozwiązywać problemy życia codziennego zgodnie z zasadami znanymi im z religii.

Osoby te są niezbędnym elementem chrześcijańskiego życia. Warto docenić ich posługę, która często jest niedoceniana, a jest niełatwa.

Podobne wypracowania do Jakie zadania wypełniają kapłani i osoby zakonne w Kościele? Opracowanie