Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co to znaczy być wiernym wobec Boga? Wypracowanie

Wiara w Boga jest doznaniem niełatwym. Nie jest to bowiem tylko ojciec miłujący swe dzieci, ale także sprawiedliwy sędzia stawiający im wymagania. Są one różnorodne i niejednokrotnie trudne do wypełnienia, a jednym z nich jest trwanie w wierze, pozostanie wiernym wobec Bogu. Wydaje się być to zrozumiałe, lecz co to w praktyce oznacza?

Być wiernym wobec Boga, to przede wszystkim nie stawiać żadnej wartości ponad nim. Zbawienie powinno być celem każdego człowieka, najważniejszym na liście priorytetów. Nie może on zbłądzić i czcić innych wartości, bądź też poszukiwać łatwiejszej drogi. Powołany jest do trwania, bez zachwiań. Wiadomo, że człowiek jest istotą słabą, jednak musi być wierny także w chwilach, w których zdaje mu się, że jest pozbawiony Bożej opieki. To właśnie trudne sytuacje życiowe, ludzie namawiający do złego są sprawdzianem owej wierności, pozwalającym na realną ocenę swojego życia.

Być wiernym wobec Boga oznacza również pamiętanie o codziennym kontakcie z nim. Modlitwa jest najlepszym sposobem na to. Osoba wierząca modli się co najmniej dwa razy dziennie, jednak podczas dnia często kieruje swe myśli do Boga Ojca. Nie zapomina nigdy o zrobieniu tego. Jest to dla niej naturalnym odruchem. Osoba wierna wobec swojego Stwórcy łaknie z nim kontaktu, potrzebuje go.

Być wiernym wobec Boga oznacza również nie ulegać wpływom innych. Społeczeństwo jest coraz bardziej laickie, ludzie niejednokrotnie przeczą istnieniu istoty wyższej. Coraz popularniejszy staje się pogląd, że osoba wykształcona nie może być osobą wierzącą. Zaczyna mylić się prawdziwą wiarę z zabobonami i poglądami rodem ze średniowiecza. Osoba wierna wobec Boga, potrafi przeciwstawić się wpływom innych osób, zawsze i wszędzie głosząc Dobrą nowinę.

Osoba wierna wobec Boga jest wierna jego słowom, w każdym momencie swojego życia. Szanuje i kocha swoich bliźnich, nie kradnie, nie cudzołoży, nie przeciwstawia się żadnemu z przykazań. Jej postawa jest pełna otwartości na innego człowieka i dobro, które można dla niego uczynić. Zawsze skłonna jest do pomocy, nie poprzestaje na wysłuchaniu i poznaniu nauki Chrystusowej, lecz wprowadza ją w życie.

Osoba wierna wobec Boga, jest wierna mu w każdej sekundzie swojego życia, nigdy nie tracąc z oczu celu, jakim jest zbawienie. Trwa w modlitwie, pogłębiając swoją wiarę. Ważne, aby każdy wierzący starał się być takim człowiekiem, sprostać temu wyzwaniu.

Podobne wypracowania do Co to znaczy być wiernym wobec Boga? Wypracowanie