Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego krzyż jest znakiem naszego zbawienia i zwycięstwa? Wypracowanie

Krzyż to symbol szczególny dla całego chrześcijaństwa, symbol najważniejszy, najwięcej mówiący. Pierwszy raz z krzyżem spotkać się można w słowach Jezusa wypowiedzianych do apostołów w wezwaniu, by wzięli swój krzyż i podążali za Nim. 

Krzyż jest nierozerwalnie związany z Jezusem Chrystusem. W męce zbawiciela krzyż występował jako dosłowne narzędzie tortur i upodlenia. Jezus niósł jego ciężar na swych plecach aż na Miejsce Czaszki, ale nim tam dotarł, upadał trzy razy. Te wydarzenia związane z krzyżem nie są jedynie obrazem ostatnich chwil Mesjasza na ziemi. Są przede wszystkim symbolem trudu życia doczesnego oraz licznych upadków, z których należy się podnosić z pomocą Jezusa, przez wiarę w Niego.

Kluczowym wydarzeniem związanym z krzyżem był ostatni etap drogi krzyżowej Jezusa, czyli śmierć. Chrystus skazany za nazywanie siebie Królem Żydowskim został przez lud ukarany ukrzyżowaniem. Taka jednak była wola Boża. Dla wydających wyrok był to jedynie kolejny łotr, któremu odebrano życie za postępki, jakie uczynił. Jednak ta śmierć na krzyżu to najwspanialszy dar łaski do Boga dla ludzi.

Krzyż to znak zbawienia i zwycięstwa, ponieważ Jezus oddając swe życie, otworzył dla nas wrota nieba, ponieważ zbawił nas ze wszystkich grzechów. Umarł i zmartwychwstał, aby ludzie mogli odrodzić się do nowego życia z Ojcem, a tym samym pokonać śmierć i szatana.

Wola Boża wypełniła się dzięki temu, że Syn Boży całkowicie zaufał swemu Ojcu i spełnił wszystko, co było Mu nakazane. W chwili kiedy dusza Chrystusa opuściła ciało, wszyscy ludzie zostali oczyszczeni z popełnionych win i zbawieni do życia z Bogiem i w Bogu. 

Ta śmierć pełna miłości i poświęcenia była czymś niewyobrażalnie wielkim i pozwoliła rozpocząć nowy rozdział w historii Boga i ludzi. Był to czas, kiedy dla człowieka otworzyła się nowa droga nadziei – życie wieczne w ogrodach Boga po życiu doczesnym w wierze i miłości do Boga.

Krzyż to symbol skupiający w sobie wszystkie dobre uczucia, ponieważ poprzez niego Bóg zaprosił nas do swego Królestwa. Zbawił nas i zatriumfował nad złem. 

Podobne wypracowania do Dlaczego krzyż jest znakiem naszego zbawienia i zwycięstwa? Wypracowanie