Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Msza święta - żal za grzechy. Dlaczego na początku mszy świętej przepraszamy Boga i bliźnich za nasze grzechy?

Jezus złożył za nas ofiarę w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy i w Wielki Piątek na krzyżu. Dlatego wszyscy kochający Boga zbierają się w domu Ojca, by przez Niego i z Nim złożyć ofiarę Bogu. Tą ofiarą jest Jezus, abyśmy spożywając Jego Ciało, mogli trafić do Ojca w niebie. Razem z Chrystusem ofiarowujemy Bogu swe dary. Aby godnie złożyć swą ofiarę powinniśmy oczyścić nasze serca i dusze.

Msza święta składa się z czterech części, z których pierwszą są obrzędy wstępne. Wśród nich znajduje się przepraszanie Boga oraz innych ludzi za popełnione grzechy. Jest to Akt Pokuty. Kapłan wypowiada wtedy słowa: „Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić Najświętszą Ofiarę”. Jest to więc czas dla wiernych, aby w ciszy przypomnieli sobie to, co zrobiło się źle i przeprosili Boga Ojca.

Po tym krótkim rachunku sumienia oraz przeproszeniu Pana Boga, następuje oczyszczenie się z grzechów we wspólnocie wiernych, którzy wypowiadają formułę, która pomoże godnie przygotować się do wysłuchania słowa Bożego i przyjęcia Komunii św. „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem; moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

Po tych słowach kapłan w imię Boga rozgrzesza zgromadzonych z grzechów. Poprzez te szczególne słowa, wypowiadane po rachunku sumienia uczynionym w duchu, człowiek może przyznać się, jednocząc z innymi ludźmi, że zgrzeszył, ale żałuje i pragnie oczyścić się ze zła, by móc otworzyć swe serca podczas całej Mszy św.

Błagania o zniwelowanie złych uczynków są wznoszone nie tylko do Boga i bliźnich, ale również do znajdujących się w niebie aniołów, osób świętych, a także do najukochańszej Matki Boga i ludzi – Maryi. Wszyscy oni, jak również współtowarzysze w modlitwie, mają być orędownikami do Boga o przebaczenie.    

Podobne wypracowania do Msza święta - żal za grzechy. Dlaczego na początku mszy świętej przepraszamy Boga i bliźnich za nasze grzechy?