Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Modlitwa za Kościół Święty - napisz modlitwę w intencji Kościoła Świętego

Panie Boże wszechmocny i miłosierny, modlimy się do Ciebie, abyś zesłał swą łaskę na cały Kościół Święty, który sam stworzyłeś i który trwa, aby Tobie oddawać cześć i chwałę. 

Ten Kościół został powołany przez Twojego jedynego i umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa; to w Nim zaczęło się wszystko, gdy rozpoczynał swe nauczanie o Ojcu i w Nim wszystko się zakończy, gdy nadejdzie czas Sadu Ostatecznego. 

Boże, który wszystko otaczasz swoją nieskończoną dobrocią i miłością, od którego wszystko pochodzi, błagamy Cię, spraw, aby wszyscy należący do wspólnoty jednego, świętego, apostolskiego, powszechnego Kościoła, mogli jeszcze bardziej jednoczyć się w miłości do Ciebie i żyć w Jezusie Chrystusie, który jest światłem i drogą. Spraw, aby wszyscy skupieni w wierze, traktowali każdego ze swych bliźnich jak najbliższą sercu osobę, by umieli dzielić z innymi wszystko, co dobre w ich życiu, czego sprawcą jesteś Ty.

Najwspanialszy Stwórco, nie dopuszczaj do rozłamów w zgromadzeniu wiernych, którzy budują Kościół na twą chwałę i cześć. Pomagaj napełniać serca swą nieomylną wolą po to, by w tej prawdziwej jedności odradzać się mogła moc, która czyni nas silniejszymi i doskonalszymi.

Kochany Panie Boże, Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abyśmy mogli narodzić się do życia wiecznego. Lud Boży w każdy Dzień Pański ma możliwość dziękowania Synowi i Ojcu za łaskę, jaką na nas zesłał. To wewnętrzne świętowanie może być tym podnioślejsze i tym gorętsze, że czynione razem z innymi napełnionymi wiarą członkami Wspólnoty. Spraw więc, żeby coraz więcej dusz mogło radować się obcowaniem w Panu, nawołuj nieumiejących odszukać światła w tunelu, niech usłyszą Twój głos i odnowią swe życie. Amen.    

Podobne wypracowania do Modlitwa za Kościół Święty - napisz modlitwę w intencji Kościoła Świętego