Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bóg zawsze wierny - uzasadnienie, interpretacja

W Księdze Wyjścia jest zapisane, jak Bóg przemówił do Mojżesza, wyjawiając mu swoje prawdziwe imię: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Mojżesz tłumaczył wówczas, że Pan Bóg jest tym, który przebacza. 

Już samo imię Boga oznacza Jego wierność – „Ja jestem” lub „On Jest”. Bóg jest zawsze wierny, ponieważ w całej historii ludzkości nie było momentu, by odwrócił się od człowieka. Mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachował swą łaskę dla niego. Sam Bóg mówi, że jest bogaty w miłosierdzie tak bardzo, że oddał swojego jedynego, ukochanego Syna, by zmarł i zmartwychwstał dla nas.

Poprzez wyjawienie imienia Pan Bóg objawia jednocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca i obejmuje przeszłość („Ja Jestem Bogiem ojca twego”) oraz przyszłość (Ja będę z tobą). Mówiąc „Ja Jestem” objawia się jako Bóg, który zawsze stoi wiernie przy człowieku, aby go zbawić.

Bóg nadał wszelkiemu stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe, na których wierzący może oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i poręczeniem niezachwianej wierności Przymierza Bożego.

Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom, które złożył człowiekowi. Ta jego wierność trwa z pokolenia na pokolenie. Pan nigdy nie odejdzie od zasady wierności, ponieważ jest niezwykle miłosierny, dobry, łaskawy i bardzo kocha swe dzieci na ziemi. Dlatego właśnie człowiek może zawsze ufać Ojcu, mieć poczucie, że zawsze wybaczy mu jego potknięcia, jeśli tylko chęć skruchy będzie szczera.

„JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba” powiedział Pan. Jest on więc Bogiem ojców, tym, który prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym, który zawsze pamięta o swych obietnicach, który przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może i pragnie to urzeczywistnić, a także użyje swojej wszechmocy w spełnianiu tego zamysłu.

Podobne wypracowania do Bóg zawsze wierny - uzasadnienie, interpretacja