Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co trzeba zrobić, żeby zostać świętym w XXI w.?

Świętość, to stan, do którego osiągnięcia powinna dążyć każda osoba żyjąca. Sposoby na jej uzyskanie wydają się uniwersalne, jednakże współczesnemu człowiekowi wydawać się może, że obecnie jest to trudniejsze. W epoce średniowiecza, świętym mógł stać się tylko asceta, wyrzekający się przyjemności doczesnych, aby zawierzyć swoje życie Bogu. Obecnie nie ma utrwalonego kanonu, co pozwala człowiekowi na dążenie do tego stanu w swój własny sposób, ale też komplikuje to zadanie.

Aby zostać świętym w XXI wieku trzeba być przede wszystkim osobą o mocnej wierze. Obecnie człowiek jest poddawany różnego rodzaju wpływom, wiele osób uważa, że wiara jest zbędnym elementem, który tylko komplikuje ludzką codzienność. Tylko człowiek o mocnej, niezachwianej wierze jest w stanie osiągnąć stan świętości w takich warunkach.

To także osoba, mająca cechy apostolskie. Wszak każdy wierzący jest zobowiązany pokazywać innym jak wygląda prawdziwie chrześcijańskie życie. Święty nie tylko jest przykładem, ale także dobrze zna swoją religię i potrafi zachęcić i nawrócić na nią inne osoby.

Oczywiście nie można sobie wyobrazić świętego unikającego kontaktu z Bogiem. Osoba, której nadano miano świętej, to taka, która w wirze codziennych wydarzeń potrafi znaleźć chwilę na Pana Boga. W XXI wieku święty to nie człowiek wysyłający wiadomości w przerwie między zajęciami, lecz, taki, który wykorzystuje ją kierując swoje myśli do Pana.

To także człowiek dobry. Jego postępowanie jest dla innych przykładem Nie krzywdzi innych, jest pełen zapału i zaangażowania w rzeczy, które robi. Mimo tego, że otoczenie wokół wyznaje zasadę po trupach do celu, jest on pełen chrześcijańskiego miłosierdzia i zawsze skory do pomocy bliźniemu.

Nie jest to osoba separująca się od ludzi, wręcz przeciwnie szuka ona kontaktu z bliźnim, którego szczerze miłuje. Robi wszystko, aby pomóc mu w trudach codzienności, dzieli z nim zarówno sukcesy jak i porażki, nigdy nie dąży do osiągnięcia jego nieszczęścia. 

Chcąc być świętym nie można zaangażować się tylko częściowo. Trzeba dawać z siebie wszystko, aby uczynić swe życie dobrym. Zaangażowanie we wspólne inicjatywy w parafii jest jedną z dróg do świętości.

Najważniejszą cecha, która pozwoli na osiągnięcie tego stanu jest bezinteresowność. Postępowanie świętego nie wynika, z lęku przed Bożą karą bądź chęci osiągnięcia korzyści, lecz szczerej wiary. Nie czyni on dobrych rzeczy licząc na łaski Boże.

Świętym zostać niełatwo, współczesność również nie ułatwia tego zadania. Trzeba jednak pamiętać, że człowiek został powołany do świętości i powinien dążyć do jej osiągnięcia.

Podobne wypracowania do Co trzeba zrobić, żeby zostać świętym w XXI w.?