Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Kuszenie Jezusa na pustyni - interpretacja, streszczenie historii biblijnej

Jak podają trzy Ewangelie synoptyczne – św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza – Jezus, zanim rozpoczął Swoje nauczanie, udał się na pustynię, gdzie pościł przez 40 dni. Właśnie tam nawiedził Go Diabeł, który za wszelką cenę chciał złamać w Nim ducha i udowodnić Mu słabość.

Najpełniejszy opis tych wydarzeń możemy odnaleźć w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza (św. Marek podaje jedynie informacje skrótowe). Ochrzczony w wodach Jordanu Jezus, będąc napełnionym przez Ducha Świętego, udał się na pustynię, gdzie miał pościć przez 40 dni i poświęcać się modlitwom. Po upływie tego czasu zaczął odczuwać głód i właśnie ten moment wykorzystał Diabeł, by rozpocząć kuszenie Syna Bożego.

Najpierw próbował skłonić Chrystusa, by zmienił kamienie w chleb. Jednakże Zbawiciel odpowiedział mu: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Później Szatan wziął Jezusa do Świętego Miasta i postawił Go na narożniku świątyni. Rzekł do Niego, by skoczył, gdyż w Piśmie Świętym napisane jest: „(...) aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Wtedy Syn Boży odrzekł kusicielowi: „(...) ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Ostatnią próbą, jaką podjął Diabeł, było zabranie Jezusa na szczyt wielkiej góry, pokazanie Mu całego świata i ofiarowanie go, jeśli tylko Zbawiciel odda pokłon Szatanowi. Wtedy Syn Boży rzekł: „(...) Idź precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy Diabeł oddalił się od Jezusa, a przybyli do Niego aniołowie, by Mu usługiwać.

Streszczona powyżej opowieść stanowi doskonały przykład tego, w jaki sposób złe moce oddziałują na człowieka. Szatan koncentruje się przede wszystkim na potrzebach materialnych i cielesnych, proponując ich natychmiastowe zaspokojenie. Stara się w taki sposób omotać człowieka, by działał on zgodnie z jego myślami. Pragnie także odsłonić słabość Boga, który przecież nie działa tak doraźnie jak zły duch. Historia kuszenia Jezusa pokazuje również, iż na działalność szatana narażony jest każdy człowiek – nawet Syn Boga.

Jezus odpiera kolejne propozycje diabła, odwołując się do tekstu Pisma Świętego. Poprzez ich używanie wykazuje, że wszystko na świecie jest domeną Boga i należy właśnie do Stwórcy. Widoczne jest również podkreślenie wielkiej mocy Pana, który trzyma świat pod Swoją opieką. Właśnie dlatego Jezus nie rozpoczyna owej „gry” z Szatanem. Syn Boży ma pełną świadomość tego, iż musi działać zgodnie z wolą Ojca, a nie ulegać żądaniom nieczystych sił.

Jak można odnieść tę opowieść do codziennego życia? Zapewne należy to uczynić w najprostszy i najbardziej zrozumiały sposób. Istnieje wiele praw pochodzących od Boga. Należy postępować zgodnie z nimi i nie pozwalać Szatanowi ingerować w tę specyficzną więź, która łączy człowieka z Bogiem.

Podobne wypracowania do Nowy Testament - Kuszenie Jezusa na pustyni - interpretacja, streszczenie historii biblijnej