Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Kuszenie Jezusa na pustyni - interpretacja, streszczenie historii biblijnej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jak podają trzy Ewangelie synoptyczne – św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza – Jezus, zanim rozpoczął Swoje nauczanie, udał się na pustynię, gdzie pościł przez 40 dni. Właśnie tam nawiedził Go Diabeł, który za wszelką cenę chciał złamać w Nim ducha i udowodnić Mu słabość.

Najpełniejszy opis tych wydarzeń możemy odnaleźć w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza (św. Marek podaje jedynie informacje skrótowe). Ochrzczony w wodach Jordanu Jezus, będąc napełnionym przez Ducha Świętego, udał się na pustynię, gdzie miał pościć przez 40 dni i poświęcać się modlitwom. Po upływie tego czasu zaczął odczuwać głód i właśnie ten moment wykorzystał Diabeł, by rozpocząć kuszenie Syna Bożego.

Najpierw próbował skłonić Chrystusa, by zmienił kamienie w chleb. Jednakże Zbawiciel odpowiedział mu: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Później Szatan wziął Jezusa do Świętego Miasta i postawił Go na narożniku świątyni. Rzekł do Niego, by skoczył, gdyż w Piśmie Świętym napisane jest: „(...) aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Wtedy Syn Boży odrzekł kusicielowi: „(...) ale jest...

Podobne wypracowania