Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zabór pruski - administracja, gospodarka, przemysł, szkolnictwo

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prusy, obok Rosji, brały udział we wszystkich trzech rozbiorach Rzeczpospolitej. W pierwszym rozbiorze, w roku 1772 państwo to zajęło Prusy Królewskie za wyłączeniem Gdańska oraz Kujawy. Stanowiło to stosunkowo niewielki teren o powierzchni 36 tysięcy km2, lecz zarazem był on mocno zaludniony, stąd też zdobycze ludnościowe sięgały rzędu 580 tysięcy dusz. Drugi rozbiór Polski w roku 1793, pozwolił uzyskać Prusom Wielkopolskę, ziemię sieradzką, Mazowsze z Płockiem, a ponadto Gdańsk i Toruń. Stanowiło to kolejne 57 tysięcy km2 o zaludnieniu sięgającym ponad 1 milion. Trzeci rozbiór z roku 1795, pozwolił zdobyć im część Mazowsza z Warszawą, Suwalszczyznę z Kownem, Podlasie oraz część województwa krakowskiego, tj. ziemie o powierzchni 48 tysięcy km2, z jednym milionem mieszkańców. Z czasem, ziemie zaboru pruskiego zostały uszczuplone na rzecz Rosji (tzw. obwód białostocki).

Zmiany terytorialne wynikały m.in. z faktu utworzenia Księstwa Warszawskiego, w skład którego wchodziło część ziem II i III rozbioru, przy czym wyłączono z nich Gdańsk. Po upadku Księstwa Warszawskiego, Niemcy powołali do życia Księstwo Warszawskie. Dało to w ostateczności Prusom zaledwie 7% ziem Rzeczpospolitej, choć z drugiej strony były to ziemie gęsto zaludnione,...

Podobne wypracowania