Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Niewola babilońska

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Początek rządów sławnego króla Nabuchodonozora II w Babilonie datuje się na rok 605 p.n.e. od wojennej kampanii przeciwko Egiptowi do Syrii i Palestyny. Po przekroczeniu Eufratu w 605 r. p.n.e. potężna armii przyszłego nowego króla babilońskiego rozgromiła pod Karkemisz wojska Necho II, króla Egiptu i tym samym praktycznie otworzyła sobie drogę do samej Jerozolimy, ale obowiązki formalne w stolicy (m. in. koronacja) zmusiły Nabuchodonozora do powrotu do kraju i przełożenia terminu podboju wybrzeża Morza Śródziemnego o kilka lat.

Syria i Palestyna zostały ostatecznie zajęte przez wojska babilońskie na początku VI stulecia p.n.e. Zdobycie Jerozolimy w 598 r. p.n.e. zapoczątkowało długotrwały i otwarty konflikt z Judejczykami, którzy byli dodatkowo wspierani przez Egipt. Apogeum jego było, trwające niemal osiemnaście miesięcy regularne powstanie Żydów przeciwko nowobabilońskiemu okupantowi. W roku 586 p.n.e., ufny wobec obiecanej mu pomocy ze strony armii egipskiej Apriesa, władca autonomicznego Królestwa Judei - Sedecjasz sprzymierzył się z egipskimi podżegaczami i przyłączył się do antybabilońskiej rebelii. Zniecierpliwiony ciągłymi trudnościami jakie przysparzali mu buntowniczy mieszkańcy Judei, król Nabuchodonozor...

Podobne wypracowania