Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Oświecenie w Polsce - sztuka, kultura i edukacja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Czas Oświecenia w Polsce można umieścić w ramach wyznaczonych poprzez rok 1740 i rok 1822. Rok 1740 to rok założenia w Warszawie Collegium Nobilium. Twórcą jego był pijar Stanisław Konarski, reformator szkolnictwa polskiego, prekursor myśli oświeceniowej na ziemiach polskich. Za koniec epoki uznaje się rok 1822, gdy w czerwcu w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Postać Konarskiego już symbolicznie wskazuje na specyfikę polskiego Oświecenia – ogromny udział duchownych, jak również słabość mieszczaństwa (podczas gdy w innych krajach epoka ta była ściśle związana właśnie z tą warstwą społeczną). Kultura i nauka polskiego Oświecenia znajdowała się w rękach postępowych magnatów oraz króla. Z tego pierwszego kręgu należy wymienić zwłaszcza dwór Czartoryskich w Puławach. Natomiast o ile król Stanisław Poniatowski, jakkolwiek zasłużył się na polu politycznym jak najgorzej, będąc całkowicie podległym carycy Katarzynie II, tak miał ogromne zasługi na polu nauki i kultury. Do historii przeszły zwłaszcza jego sławne obiadki czwartkowe gromadzące elitę umysłową kraju. Król obejmował mecenat nad sztuką (co było typowe dla oświeceniowych władców, na tym polu najsławniejsza była caryca Katarzyna...

Podobne wypracowania