Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polska i jej rola w dziejach europejskiej gospodarki i struktur społecznych

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Za czasów Mieszka I gospodarka Europy dorównywała tej w Afryce (ok. 12 – 13 % produkcji). Około 70 % produkcji powstawało w Azji, zdecydowanym liderze wczesnego średniowiecza (dominowały Chiny i Indie). Polska, jako nowy twór państwowy, rozwijała się wolno.

Początkową, główną formą gospodarowania było rolnictwo. Szybkie wyjałowienie ziemi zmusiło chłopów do przejścia z systemu jednopolowego do dwupolówki (pole dzielono na dwa, w każdym roku jedno z nich uprawiano, a drugie ugorujące, odpoczywało), a w XIII wieku, czyli stosunkowo późno, do trójpolówki (pole dzielono na trzy części, każdego roku uprawiano dwie, obsiewając je wiosną zbożem jarym, jesienią zaś – ozimym; trzecia część odpoczywała, będąc użytkowana jak pastwisko).

Również w XIII wieku rozwinęło się osadnictwo. Zakładano nowe wsie, stare modernizowano. Na prawie magdeburskim (w ściśle określony sposób: z centralnym rynkiem z kramami kupców, od którego odchodziły wzajemnie prostopadłe uliczki, wokół których skupiali się rzemieślnicy) lokowano miasta. Rozkwit osadnictwa przypadł na czas panowania Kazimierza III Wielkiego.

W XIV i XV wieku rozwinął się handel zagraniczny. Eksportowano...

Podobne wypracowania