Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch Wolność i Pokój - WiP - działalność ruchu

Ruch Wolność i Pokój - WiP - to niezależne ugrupowanie społeczno-polityczne założone w 1985 r. Pacyfistyczna działalność ruchu skierowana była przeciwko władzom komunistycznym. Program WiP opierał się o walkę o prawa człowieka, chodziło głównie o uwolnienie osób więzionych za odmowę odbycia służby wojskowej lub złożenie przysięgi.

Powstanie ruchu miało bezpośredni związek z Markiem Adamkiewiczem - działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, który to został uwięziony za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Taki przebieg sytuacji spowodował zwołanie protestu głodowego  w dniach 17 - 23 marca 1985r. w Kościele  w Podkowie Leśnej. Głodówce poddało się około dwadzieścia osób. Akcja protestacyjna zakończona została konferencją, w czasie której zapowiedziano powstanie ruchu pokojowego, co oficjalnie miało miejsce 14 kwietnia 1985r. w Krakowie. Głównymi powodami powstania ruchu było po pierwsze -  obrona konkretnej osoby, jaką był Marek Adamkiewicz oraz drugi - bardzo istotny powód o znacznie szerszym zakresie, a mianowicie próba skutecznego sprzeciwu wobec władz komunistycznych oraz osłabienia ich autorytetu.

Działalność WiP miała na celu poszanowanie swobód politycznych i poszerzanie ich, ochronę środowiska - sprzeciw wobec budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu; zapory wodnej w Czorsztynie oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W programie działań ruchu było również zniesienie kary śmierci i działania na rzecz mniejszości.

Magazynem, działającym w zakresie ruchu było „A Capella”, wydawane w latach 1986 - 1989 w Gdańsku. Postulowano w nim wychowanie do wolności w świecie bez granic, cele ruchu miały być osiągane bez przemocy i negatywnych emocji wobec przeciwników.

Ruch przeprowadził liczne akcje propagandowe na rzecz dobra społeczeństwa i jego obywateli, liczebność członków wynosiła kilkaset osób. Najwybitniejszymi przedstawicielami byli: L. Budrewicz; J. Czaputowicz; R. Huget; S. Dutkiewicz; P. Niemczyk. Działalność ruchu zakończona została w 1992r.

Podobne wypracowania do Ruch Wolność i Pokój - WiP - działalność ruchu