Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

List biskupów polskich do niemieckich - „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Orędzie biskupów polskich do niemieckiego episkopatu, z dnia 18 listopada 1965 roku, było jednym z wielu listów listów, powstałych podczas II Soboru Watykańskiego, ale ten list miał szczególne znaczenie, także w kontekście sytuacji politycznej.

Zaczynał się od zaproszenia na millenijne obchody chrztu państwa polskiego, następnie kreśląc w zarysie „dziejowe początki Polski chrześcijańskiej i zarazem początki narodowej i państwowej jedności”. Kolejnym punktem było wyliczenie wzajemnych krzywd - krzywd dostąpionych z rąk niemieckich i krzywd Niemcom zadanych. Oczywiście największa część, tej kwestii dotycząca, zawierała się w wspomnieniu zbrodni wojennych: „2 tysiące kapłanów i 5 biskupów (jedna czwarta ówczesnego Episkopatu) zostało mordowanych w obozach. Setki kapłanów i dziesiątki tysięcy osób cywilnych zostały rozstrzelane na miejscu w chwili rozpoczęcia wojny (tylko w diecezji chełmińskiej 278 kapłanów). Diecezja włocławska straciła w czasie wojny 48% swych księży, diecezja chełmińska - 47%. Wielu innych wysiedlono. Zamknięto wszystkie szkoły średnie i wyższe, zlikwidowano seminaria duchowne. Każdy niemiecki mundur SS nie tylko napawał Polaków upiornym strachem, ale stał się...

Podobne wypracowania