Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Maria Konopnicka - charakterystyka twórczości i jej wpływu na kulturę

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Maria Konopnicka zadebiutowała w 1870 roku wierszem „Zimowy poranek”, który został opublikowany na łamach pisma „Kaliszanin”. W kilka lat później w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał się cykl wierszy zatytułowany „W górach”, w którym zaznaczył się obecny w całej twórczości tej artystki duch patriotyzmu. Utwory cieszyły się sporym uznaniem ze względu na kunszt wersyfikacyjny i bardzo plastyczne wykorzystanie elementów ludowych, które odegrały ogromną rolę w jej późniejszej twórczości.

Na przestrzeni lat 80-tych ukazały się trzy tomy „Poezji” (1881, 1883, 1887), gdzie znalazły się utwory o tematyce narodowowyzwoleńczej, nierzadko w otwarty sposób nawołujące do buntu przeciwko zaborcom. Konopnicka korzystała tutaj ze stylistyki wypracowanej w dobie romantyzmu, wzbogacając ją o elementy kształtujących się pod koniec XIX wieku prądów, głównie parnasizmu i symbolizmu. Ukoronowaniem jej twórczości poetyckiej był utwór o charakterze patriotycznym pt.: „Rota”, wydrukowany po raz pierwszy na łamach pisma dla kobiet wiejskich „Przodownica” w 1908 roku.  

W latach 80-tych i 90-tych Konopnicka...

Podobne wypracowania