Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Motyw Boga w literaturze - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bóg - źródło życia dla wielu ludzi różnych krajów, ras i wyznań, jest częstym tematem i przedmiotem dzieł literackich. Odwołania do osoby Boga są tak liczne, że nie sposób wymienić chociażby połowy z nich. Spróbujmy jednak przybliżyć maleńką część, by przekonać się, że pisanie o Bogu jest dla niektórych twórców ważnym elementem ich pracy i działalności.

Epoką, która najwięcej i najrozleglej porusza kwestię Boga, jest średniowiecze. To czas, w którym Bóg stanowi główny punkt zaczepienia dla większości ludzi, ośrodek skupiania wszystkich swoich działań i myśli, podporządkowania się woli Bożej (idea teocentryzmu). To właśnie ta epoka, która wydaje na świat całe zastępy świętych, o których opowiada się, a potem również spisuje legendy (wspomnijmy chociażby legendę o świętym Aleksym, wszelkiego rodzaju żywoty, a nawet zbiory anegdot dotyczący poszczególnych świętych - jak „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”). Dzieła pisane, które mówią o Bogu to wszelkiego rodzaju dramaty liturgiczne, czyli teatralna Biblia Pauperum, wystawiana w kościołach dla wiernych.

Nieco później, bo już w renesansie, napotykamy postać Kochanowskiego...

Podobne wypracowania