Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władysław Reymont „Chłopi” - hierarchia wartości w „Chłopach”. Opracowanie

Władysław Reymont w opowieści o mieszkańcach wsi Lipce pokazał szereg wartości, który były istotne dla ludu. Niektóre z nich są uniwersalne, inne zaś aktualne w danym miejscu i czasie.

Najważniejszą wartością dla chłopów była niewątpliwie praca. Każdego dnia o świcie wstawali, aby udać się na pole i pracować w pocie czoła. Budowali zagrody, udoskonalali stare budynki i zajmowali się zwierzętami. Idealnym gospodarzem był Maciej Boryna. Mężczyzna kochał swoją ziemię i troszczył się o nią. Bardzo martwił się o to, kto zastąpi go po śmierci. Praca wpisana była w życie wszystkich mieszkańców wsi. Także kobiety, nawet jeśli nie wychodziły do pola miały dzień wypełniony zajęciami. Do ich obowiązków należała opieka nad dziećmi, przygotowywanie posiłków i utrzymywanie porządku w domu.

Z pracowitością bezpośrednio łączy się inna wartość, a mianowicie miłość i szacunek do przyrody. Chłopi wiedzieli, że ich życie możliwie jest tylko dzięki istnieniu natury i jej darów. Od wielkości plonów zależał wielokrotnie los rodziny, od urodzaju sytuacja finansowa. Ludzi żyli w zgodzie z przyrodą, ponieważ byli jej wdzięczni za wszystko, czym ich obdarowała. W powieści to właśnie natura wyznacza tryb życia mieszkańców wsi. Obserwujemy jak zmienia się chłopska egzystencja w zależności od pory roku i dnia. Inne są wtedy obowiązki i zadania do wykonania. Stała „ współpraca” z naturom zapewniała bohaterom dobry byt, dlatego tez kochali ją i szanowali.

Wiara i religia były równie ważne jak świat przyrody. W powieści Reymont ukazał bardzo ważne dla wierzącej społeczności wydarzenia i uroczystości, takie jak Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, ślub czy chrzest. Łączyły się one z chrześcijańskimi sakramentami, dlatego były tak istotne dla ludu. Mieszkańcy skrupulatnie przygotowywali się do tych ważnych dni i czerpali z nich moc duchową. Często też zwracali się z modlitwami i prośbami do Boga, co świadczy o ich religijności i pokorze wobec świętości.

Bohaterowie cenili także rodzinę. W powieści ukazane zostały losy wielu osób i zachowanie niektórych jest godne potępienia, ale w większości mieszkańcy wsi dbali o dobro własnych rodzin.

„Chłopi” są wspaniałą powieścią, dzięki której możemy poznać realia wiejskiego życia. Dowiadujemy się, jakie wartości wyznawali bohaterowie książki i jakimi kierowali się zasadami.

Podobne wypracowania do Władysław Reymont „Chłopi” - hierarchia wartości w „Chłopach”. Opracowanie