Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Paweł II o miłości - opracowanie, interpretacja

Miłość jest wartością, która znalazła wiele miejsca w twórczość, jak i w słowach papieża Jana Pawła II. Opisywał on ją jako najwyższe dobro, jakie Bóg mógł podarować człowiekowi. W encyklice „Redemptor hominis” znajduje się jego najsłynniejsze zdanie dotyczące uczucia miłości: „Człowiek nie może żyć bez miłości” (w tym przypadku chodzi o Boga).

Najsłynniejsze cytaty papieża o miłości to: „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu”, „Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność”, „Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza”, „Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na dobre i na złe”. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi”. Według papieża miłość jest na służbie drugiego człowieka, każdej istoty ludzkiej. W swoich słowach niejednokrotnie odwoływał się do biblijnej księgi „Pieśni nad Pieśniami” oraz „Hymnu miłości” autorstwa Świętego Pawła. 

Miłość jest sensem życia, jak również przyczyną egzystencji człowieka, gdyż Bóg stworzył świat z bezwarunkowej miłości. Dlatego też człowieka uczynił podobnym sobie. Miłość jest wyzwaniem dla każdego z nas. Papież nakazuje nam podejmować trud kochania, bo jest to uczucie kształtujące charakter. Tylko poprzez miłość możemy całkowicie zjednoczyć się z Bogiem. Nawet istnienie wiary wynika z istnienia miłości. Papież pyta, czym jest życie bez miłości.

Odpowiada na te pytanie, że niczym. Człowiek został stworzony z myślą o miłości. Jeżeli nie ma jej w jego życiu, jest pusty, bezwartościowy i pozbawiony najważniejszego dążenia. Problem miłości poruszana jest w homiliach papieża. Niejednokrotnie mówił on o tym, że miłość jest źródłem radości najczystszej, najprostszej. Nie można jej używać i wymierzać przeciwko drugiemu istnieniu, bo jest to niehumanitarne oraz niezgodne z boskim prawem moralnym. 

Tutaj również miłość wiąże się z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Jan Paweł II mówi, że całkowitym zaprzeczeniem tejże wartości jest wojna, terroryzm, ludobójstwa, których to niestety doświadczyła ludzkość. Szczególnie ostro papież sprzeciwiał się łamaniu praw człowieka. Uważał, że w żadne sposób nie przypomina to boskiego dzieła miłości, a jest wynikiem nienawiści. Szczególnie bezbronne są dzieci, które bez miłości nie będą prawdziwymi ludźmi. Obowiązkiem każdej rodziny jest przekazanie potomstwu tego najcenniejszego daru.

Miłość jest podświadomym dążeniem każdego człowieka - niezależnie od tego, gdzie się urodzi, jaki ma kolor skóry, wyznanie, poglądy polityczne. Johannes Robert Becher powiedział kiedyś „Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem”, a to oznacza, że potrzebuje także miłości. Papież czyni z miłości fundament egzystencji każdego z nas. Miłość potrzebna jest w małżeństwie, w rodzinie. Daje ona poczucie bezpieczeństwa, chociaż wielokrotnie zagrożona ona jest ignorancją, politycznymi rozgrywkami, wojnami, zamachami terrorystycznymi.

O miłość trzeba walczyć. W swej czystej postaci jest odbiciem Boga na ziemi. To boskie zarządzenie, abyśmy kochali, abyśmy dzielili się radością miłości, bo wtedy pomnażamy jej wielkość, potęgę i wspaniałość. Tylko w taki sposób stajemy się wielcy, nie dla samych siebie, ale też dla innych. Miłość ma w sobie cechy boskości i to zaszczyt móc powiedzieć „kocham”.

Podobne wypracowania do Jan Paweł II o miłości - opracowanie, interpretacja