Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Krótka historia papiestwa - opracowanie

Początki historii papiestwa wiążą się z wyznaczeniem przez Jezusa Chrystusa postaci Piotra na przywódcę chrześcijan. Był to jeden z dwunastu apostołów Syna Bożego, który miał stać się „opoką Kościoła”. Tak też się stało. Piotr stanął na czele Kościoła, który niejako odciął się od pierwszych lat chrześcijaństwa. W taki sposób chrześcijaństwo zaczęło ewoluować w katolicyzm.

Postać świętego Piotra (wcześniej Szymona) jest niezwykle istotna dla procesu rozwoju Kościoła. Piotra uważa się obecnie za pierwszego papieża - najważniejszego zwierzchnika wszystkich władz kościelnych. Nie był on osobą idealną - trzykrotnie zaparł się wiary w Jezusa Chrystusa w czasie jego pojmania ze strachu i obawy przed podzieleniem losu nauczyciela. Jezus przepowiedział mu także, że będzie on stał w bramach niebios i trzymał do nich klucze.

W Biblii napisane jest, w jaki sposób Chrystus przekazał Piotrowi misję szerzenia wiary chrześcijańskiej: „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje”.

Stolicą apostolską ustanowiono Watykan. Według podań pierwszy Kościół powstał na Wzgórzu Watykańskim, gdzie obecnie znajduje się Bazylika Świętego Piotra. Rzym stał się całkowitym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Szczególny rozwój papiestwa przypadł na czasy średniowiecza były to czasy krucjat. Podbijane tereny niekiedy bywały zmuszane do przyjęcia wiary katolickiej, a co za tym idzie musiały uznawać zwierzchnictwo papieskiego Rzymu. Dość wcześnie ustanowiono sobory. 

Władza papieża nad Kościołem jest absolutna. Papież przyjmuje nawet tak zwany dogmat nieomylności w kwestiach wiary i teologii. Jedynym papieżem, który w historii swojego pontyfikatu odrzucił ów dogmat i jego symbole był papież Jan Paweł II. Papieżami XX wieku byli w kolejności od najwcześniejszego: Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II. Pierwszym papieżem XXI wieku jest obecny papież - Benedykt XVI.

Znakami rozpoznawczymi papiestwa są: herb, tiara (której przyjęcia odmówił zarówno papież Jan Paweł II, jak i jego następca - Benedykt XVI), Pierścień Rybaka (Szymon Piotr zanim stał się głową Kościoła katolickiego, był zajmował się rybołóstwem). Bolesnym ciosem wymierzonym przeciw papiestwu był rozłam Kościoła w czasie Reformacji. Wewnętrznie niejednolity i niespójny system feudalny, na którym opierała się jego instytucja, charakteryzowała się korupcją, oszustwami i przekrętami. Czarę goryczy przelało jednak sprzedawanie odpustów. Marcin Luter postanowił zaprotestować. Jego niepozorny bunt przerodził się w rozłam Kościoła. W taki sposób powstał liczny odłam nazwany protestantyzmem. 

Papiestwo jest symbolem tradycji religijnych pochodzących jeszcze z czasów Jezusa Chrystusa. To on zdecydował, jak ma wyglądać struktura Kościoła, ustanawiając pierwszego papieża - Szymona Piotra. Poprzez to pokazał chrześcijaństwu drogę, którą mają podążać, wstępując w kolejne wieki. Papiestwo jest obecnie najważniejszym urzędem w Kościele katolickim, jednak z pewnością będzie ono kojarzone przede wszystkim z postacią Jana Pawła II.

Podobne wypracowania do Krótka historia papiestwa - opracowanie