Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ślady Bożej obecności, sprawiedliwości i miłosierdzia na świecie - gdzie je widać? Wypracowanie

Ślady Bożej obecności widoczne są na całym świecie. Pomimo, iż panuje tyle wojen i wciąż jesteśmy świadkami ludzkiego cierpienia, rozpaczy i niezawinionego nieszczęścia. Tymczasem jesteśmy także obserwatorami zdarzeń, które jednoznacznie dokumentują istnienie Boga oraz jego sprawiedliwości i miłosierdzia. Nie tak dużo trzeba, aby się o tym przekonać.

Najbardziej znaczącym przykładem jest tutaj oczywiście życie Jana Pawła II (wcześniej kardynała Karola Wojtyły). Był to człowiek, który pod Opatrznością Bożą pokonał systemy polityczne takie jak komunizm samym słowem i swoją obecnością. Za życia uniknął śmierci w czasie zamachu 13 maja 1981 roku. Obronę swego życia przypisywał Matce Boskiej. Został postrzelony przez Turka - Mehmeta Ali Agcę (rany w brzuch oraz rękę), z którym rozmawiał po tym wydarzeniu, i któremu wybaczył z serca. Myślę, że jest to najznamienitszy przykład na obecność Boga na świecie. Całe życie Jana Pawła II opierało się na cudach bożych. 

Obecność Boga widzieć możemy także w wielu cudach, a szczególnie w uzdrowieniach. Aktualnie najbardziej „spektakularnym” ozdrowieniem jest ozdrowienie francuskiej siostry zakonnej - Marie Simon-Pierre. Podobnie jak papież cierpiała ona na nieuleczalną chorobę Parkinsona. Odkrytą ją u niej w wieku czterdziestu czterech lat i jej stan systematycznie się pogarszał. 

Jednak po kilku miesiącach modlitw do Boga przez wstawiennictwo Jana Pawła II uzdrowiło ją. Pewnego dnia wstała z łóżka zupełnie zdrowa. Na podstawie historii zakonnicy powstał film dokumentujący cudowne, zaskakujące nawet lekarzy ozdrowienie. Samo ozdrowienie uznano za cud, dzięki czemu znalazły się podstawy do uznania zmarłego papieża za błogosławionego. 

Uważam też, że Bóg okazuje ludziom swoje miłosierdzie poprzez ludzi dobrej woli i dobrego serca. Myślę tutaj szczególnie o różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach charytatywnych działających na całym świecie. Są to przede wszystkim: Czerwony Krzyż, Caritas, WHO, FAO. Działają one na wszystkich kontynentach, a głównie w krajach Trzeciego Świata (cały kontynent afrykański). Ludzie niosą pomoc innym, nie patrząc na siebie.

Nawet z Polski wysyłani są wolontariusze, którzy mają zamiar zajmować się biednymi i pokrzywdzonymi przez los. Dzięki wielu różnorakim akcjom, możliwe jest niesienie pomocy w miejscach najbardziej dla ludzi niedostępnych. Kupowane są szczepionki i lekarstwa przeciwko malarii, durowi, cholerze, środki higieniczne, sprowadzani są lekarze, żywność, produkty sanitarne.

Myślę, że wykorzystywanie własnego, dobrego serca jest odbiciem działalności i miłosierdzia Boga na świecie. Innymi śladami obecności Bożej na świecie jest cud dotyczący ciała zmarłej Bernadetty Soubirous, która to miała widzenia fatimskie. Jej ciało nie ulega rozkładowi. Innym przykładem jest przemienienie wina mszalnego oraz Hostii w chleb i krew Chrystusa podczas jednej z mszy we Francji. Na świecie dokonało się wiele niewytłumaczalnych cudów.

Naukowcy na całym świecie łamią sobie głowy, aby zrozumieć i rozwikłać zagadki stawiane im przez Boga. Są one jednak jawnym świadectwem tego, że Bóg istnieje i że wysyła nam sygnały, dzięki którym możemy być pewni, że w tym świecie nie jesteśmy sami, a to on opiekuje się nami. Jak mówi Biblia - Bóg jest miłosierny, sprawiedliwy i dobry. Między innymi dzięki cudom objawia się nam największa prawda o stworzycielu nieba i ziemi.

Podobne wypracowania do Ślady Bożej obecności, sprawiedliwości i miłosierdzia na świecie - gdzie je widać? Wypracowanie