Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii prawo - strona 2

 • Prawo – funkcje prawa – charakterystyka

  Prawo jest jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do funkcjonowania państwa. Wpływa na niemal wszystkie dziedziny życia obywateli – politykę, gospodarkę, kulturę itp. Istnienie i odpowiednie zastosowanie prawa zapewnia ład i porządek w społeczeństwie. Jak już wspomniano prawo dotyka wielu dziedzin, wobec czego jego funkcje... »

 • Sankcja i rodzaje sankcji – definicja, charakterystyka, przykłady

  Sankcja jest to rodzaj działania społecznego, będącego odpowiedzią na konkretne postępowanie jednostki. Może przybrać formę nagrody bądź kary, zależnie od tego, czy dane zachowanie jest zgodne czy narusza zatwierdzone przez wspólnotę normy. Jeśli członek zbiorowości łamie ustalone zasady, ponosi konsekwencje swoich czynów –... »

 • Historia praw człowieka - omów temat

  Prawa człowieka można zdefiniować na kilka sposobów, między innymi jako pewien zbiór praw o charakterze moralnym i wolności przypisany każdej jednostce, bez względu na to jakiego jest wyznania, koloru skóry, narodowości, płci czy jakie poglądy polityczne reprezentuje itp. Prawa człowieka zakładają poszanowanie podstawowych... »

 • Generacje praw człowieka – trzy generacje praw człowieka – charakterystyka

  Zasadniczy podział praw człowieka na trzy grupy (generacje) stworzył w latach siedemdziesiątych francuski prawnik – Karel Vasak. Jego propozycja została zaakceptowana przez organy bezpośrednio zajmujące się tym zagadnieniem i weszła do powszechnego obiegu.  Obecnie podział ów przebiega według następujących zasad. Pierwszy fi... »

 • System prawa precedensowego - prawo precedensowe - charakterystyka

  System prawa precedensowego, czyli tzw. common law jest stosowany głównie w krajach anglosaskich - w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii itp. W tym przypadku tworzenie prawa jest związane z wydawanymi przez sądy konkretnymi rozstrzygnięciami w danej sprawie. Podstawową kategorią jest tu pojęcie precedensu... »

 • Przepis prawny - definicja, charakterystyka, przykłady

  Przepis prawny można określić jako istotną jednostkę redakcyjną tekstu prawnego będącą zdaniem w sensie gramatycznym, wyodrębnioną graficznie w postaci artykułu, paragrafu, ustępu lub litery. Wyróżniamy przepisy ogólne (zakreślają ramy regulacji normatywnej) oraz szczególne, które opisują wyjątki od przepisów... »

 • Przepis prawny a norma prawna - porównanie, podobieństwa i różnice

  Norma prawna jest regułą postępowania człowieka. Wyznacza sposób zachowania człowieka, jakiego wymaga od niego ustawodawca. Przepis prawny zaś jest wyrażeniem językowym, spójnym i gramatycznym, zawartym w tekście aktu prawnego. Zatem norma to reguła, a przepis to wyrażenie językowe. Zdarza się, że słowa te używane są zamiennie, c... »

 • Wykładnia prawa - wykładnia prawa i jej rodzaje - omówienie

  TAGI: prawo

  Pod pojęciem wykładni prawa rozumiemy wszystkie operacje myślowe, które mają za zadanie odkodować znaczenie normy prawnej (zapisanej w postaci przepisu prawnego). By prawidłowo zrozumieć (wydobyć) normę prawną niezbędne jest posiadanie odpowiedniego warsztatu prawniczego - trzeba mieć przyswojoną odpowiednią wiedzę prawniczą, znać język... »

 • Prawo - sposoby tworzenia prawa - charakterystyka

  Na innej zasadzie będzie się odbywało tworzenie prawa w systemie prawa stanowionego (kontynentalnym) niż w przypadku systemu common law, obowiązującego głównie w krajach anglosaskich. Jeśli chodzi o system kontynentalny, to możemy w nim spotkać się z wieloma koncepcjami tworzenia prawa. Pierwsza z nich zakłada, iż prawo jest odkrywane, ... »

 • Przestępstwo i rodzaje przestępstw - definicja, charakterystyka, przykłady

  TAGI: prawo

  Istnieje kilka rodzajów definicji przestępstwa. Tak zwana klasyczna szkoła prawa karnego wprowadziła formalną definicję przestępstwa, według której rozpatruje się je przede wszystkim jako czyn zabroniony prawnie, który podlega karze zgodnej z ustaleniami prawa. Musi być to czyn o dużej szkodliwości społecznej (jeśli jest s... »