Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii ustroje polityczne - strona 8

 • Monarchia elekcyjna i dziedziczna - porównanie

  Monarchia elekcyjna i dziedziczna to ustroje, które różnią się między sobą ze względu na sposób ustanowienia nowego monarchy - najczęściej po śmierci poprzednika. W przypadku monarchii dziedzicznej nowym królem zostawał najczęściej męski pierworodny potomek zmarłego króla (w dalszej kolejności inni synowie i ... »

 • Monarchia elekcyjna - wady i zalety

  Monarchia elekcyjna jest ustrojem, w którym monarcha (król) jest wybierany przez uprawnioną grupę społeczeństwa. Monarchia ta jest wynikiem rezygnacji z dziedzicznego przekazywania władzy. Celem monarchii elekcyjnej jest nie tylko włączenie do rządzenia szerszej grupy osób, ale także ochrona przed wadami dziedziczenia koro... »

 • Monarchia konstytucyjna - definicja, opis, przykłady

  Monarchia konstytucyjna jest ustrojem, w którym władza monarchy (ale także innych instytucji władzy np. zgromadzeń posłów), jest ograniczana zapisami konstytucji i współdzielona z parlamentem. Ten model monarchii stanowił pewien moment przejścia między monarchią absolutną - pełnej i nieograniczonej władzy króla, a r... »

 • Monarchia konstytucyjna a absolutna - porównanie

  Monarchia konstytucyjna i absolutna to ustroje, które różnią się między sobą zakresem władzy króla, rolą innych instytucji państwowych, a także występowaniem nadrzędnego aktu prawnego, jakim jest konstytucja. W monarchii konstytucyjnej, aktem prawnym o największym znaczeniu jest konstytucja - podporządkowuje ona wszystkic... »

 • Monarchia konstytucyjna a parlamentarna - porównanie

  Monarchia konstytucyjna jest ustrojem, w którym władza króla została ograniczona poprzez akty prawne, przede wszystkim - przez konstytucję. Król nadal pełni rolę dominującą, skupia większość władzy, którą realizuje poprzez wyspecjalizowane instytucje - współpracuje więc z parlamentem. W monarchii konstytucyjn... »

 • Monarchia parlamentarna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Monarchia parlamentarna jest jednym z rodzajów monarchii konstytucyjnej, czyli ustroju, w którym władza króla i innych instytucji władzy (w tym parlamentu) jest ograniczana na drodze konstytucyjnej. Monarchia parlamentarna wyróżnia się tym, że głównym ośrodkiem władzy w państwie nie jest król, ale parl... »

 • Monarchia parlamentarna a absolutna - porównanie

  Monarchia parlamentarna i absolutna to dwa przeciwstawne typy monarchii, które różnią się między sobą rolą i znaczeniem króla, a także innych instytucji państwowych. Monarchia absolutna to ustrój, jaki występował m. in. we Francji w XVI, XVII, XVIII wieku, natomiast monarchia parlamentarna powstała i rozwijała się w... »

 • Monarchia parlamentarna - wady i zalety

  Monarchia parlamentarna jest ustrojem, który jest odmianą monarchii konstytucyjnej. W monarchii parlamentarnej formalnie istnieje król i cały dwór, natomiast nie pełni on żadnej rzeczywistej władzy, która należy do parlamentu i rządu (na czele z premierem). Król pełni prawie wyłącznie funkcje reprezentacyjne ... »

 • Monarchia patrymonialna a stanowa - porównanie

  Monarchia patrymonialna i stanowa to dwa typy ustroju monarchicznego właściwego dla dla Europy czasu średniowiecza. Monarchia patrymonialna była ustrojem pierwotnym wobec monarchii stanowej - zaczęła się w nią przekształcać po przezwyciężeniu rozdrobnienia feudalnego w XIII - XIV wieku. Monarchia patrymonialna była ustrojem, w którym w... »

 • Monarchia stanowa a absolutna - porównanie

  Monarchie stanowa i absolutna to ustroje, które różnią się między sobą zakresem władzy króla oraz udziałem we władzy zgromadzeń stanowych. W monarchii absolutnej, król dzierży pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (acz wykonuje ją, z oczywistych powodów, poprzez wyspecjalizowane instytucje). ... »