Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii ustroje polityczne - strona 4

 • Ustrój polityczny Włoch - charakterystyka

  Zasady funkcjonowania współczesnego państwa włoskiego reguluje konstytucja z 1947 roku. Zgodnie z jej zapisami Włochy są republiką parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na siedmioletnią kadencję przez kolegium wyborcze (około 1000 osób), w skład którego wchodzą parlamentarzyści obu izb oraz delegaci rad ... »

 • Reżim polityczny - definicja, charakterystyka, przykłady

  Przez reżim polityczny rozumie się faktyczny sposób sprawowania władzy przez organy państwowe oraz sposób egzekwowania przez nią posłuszeństwa od obywateli. Inaczej mówiąc to ogół metod jakie władza stosuje wobec ludności. Mając na myśli ‘faktyczny’ sposób rządzenia nie zwraca się uwagi na prawne ... »

 • Państwo unitarne - cechy, definicja, charakterystyka

  Państwem unitarnym określa się taki kraj, który charakteryzuje się jednolitością prawa oraz administracji na całym jego obszarze. W krajach unitarnych nie istnieją żadne wyodrębnione obszary, które miałyby autonomie bądź odrębność polityczną. Cały obszar kraju zorganizowany jest jednolicie. Występuje jednorodny system prawny oraz... »

 • Federacja - państwo federalne - cechy, definicja, charakterystyka

  Federacją (inaczej państwem złożonym) nazywa się taki kraj, w skład którego wchodzi kilka państw. Zrzekają się one części swojej suwerenności na rzecz powołanego państwa wspólnego. Państwa związkowe mogą przyjmować nazwy krajów ale też landów, prowincji, kantonów czy stanów).  Nazwa „federa... »

 • Państwo unitarne a federalne - porównanie, podobieństwa i różnice

  Państwo unitarne to państwo jednolite tzn. mające takie samo prawo, ustrój, administrację w obrębie granic. Jego przeciwieństwem jest państwo federacyjne składające się z mniejszych podmiotów (nazywanych krajami, landami, stanami etc) mających odrębne ustroje oraz obowiązujący system prawny.  W przypadku państwa unitarnego ... »

 • Unia personalna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Unia personalna powstaje w wyniku związania się dwóch lub więcej państw osobą wspólnego monarchy. Zachowuje się przy tym odrębność krajów, ich systemu oraz instytucji krajowych. Nazwa unii personalnej pochodzi od łacińskiego słowa persona oznaczającego po prostu osobę.  Unia personalna miała wielokrotnie miejsce w hi... »

 • Unia realna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Unia realna powstaje gdy dwa lub więcej państwa łączą się trwale wspólnymi instytucjami państwowymi. Do związku tego dochodzi zwykle na mocy traktatu.  Unia realna wywodzi się z unii personalnej łączącej państwa osobą wspólnego władcy.  Na mocy unii kraje może łączyć realnej parlament czy rząd. Niekoniecznie jednak mu... »

 • Unia realna a unia personalna - porównanie

  Unią personalna określa się związek dwóch lub więcej państw osobą wspólnego władcy. Z kolei unia realna jest to związek taki oparty na wspólnych instytucjach państwowych.  Unia realna rozwinęła się z unii personalnej. Zasadnicza różnica związana jest właśnie z kryterium instytucji. Państwa połączone unią real... »

 • Konfederacja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Konfederacją (od łacińskiego słowa confederatio oznaczającego ‘związek’) nazywa się związek, zrzeszenie kilku państw, z których każde ogranicza w jakimś stopniu swoja suwerenność uzgadniając w zamian za wprowadzenie wspólnej polityki. Inne definicje konfederacją określają grupę tworzoną przez państwa, miasta lub inne ... »

 • Republika bananowa - definicja, charakterystyka, przykłady

  Republika bananowa to potoczna, lekko pejoratywna nazwa jaką określa się niestabilne, małe kraje z nietrwałym systemem politycznym. Zazwyczaj określenie to odnosi się do nierozwiniętych państw głównie należących do tzw. krajów trzeciego świata. Najczęściej państewka takie posiadają gospodarkę opartą na eksporcie jakiegoś surowca.... »