Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Republika rzymska a demokracja ateńska - ustrój

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Republika (rzymska) była jednym z ważniejszych ustrojów starożytności. Najistotniejszą władzą w rzymskiej republice miał stać się sam lud rzymski. Każdy urząd, prócz dyktatorskiej władzy, był wybierany ściśle przez zgromadzenie. Prawo stanowiło zgromadzenie – należeli do niego wszyscy obywatele. Funkcja ustawodawcza przysługiwała zgromadzeniu tribusowemu („tribus” - okręg).

W republice istniało pięć klas majątkowych, które miały bezpośredni wpływ na władzę. Każda klasa miała ściśle określoną liczbę głosów, tzw. centurii. Zgromadzenie centurialne składało się z ludu i liczyło 193 centurie. Rzym dzielił się na 35 okręgów zwanych „tribus”. Zgromadzenie zwoływał konsul, pretor lub trybun plebejski i dlatego też działalność zgromadzenia była ograniczona przez powyższe osoby, które pełniły funkcję powołującą.

W Grecji inicjatywa ustawodawcza przysługiwała wszystkim obywatelom, natomiast w Rzymie tego typu prawo ograniczone i zarezerwowane było tylko dla kilku osób. Republika rzymska posiadała większą ilość urzędników, z których najwyższą władzę mieli konsulowie i pretorzy. Władza zabezpieczona była wetem innego konsula lub trybuna. Największe znaczenie w republice rzymskiej miał...

Podobne wypracowania