Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lenin - biografia. Włodzimierz Ilicz Lenin - sylwetka postaci

Włodzimierz Lenin, urodził się w roku 1870, zmarł w roku 1924. Był jedną z tych postaci, która wywarła ogromny wpływ na historię świata oraz na kształtowanie jego ideologicznej myśli.

Osobiście jednak nie brał udziału w procesie obalenia caratu. Gdy w Rosji w roku 1917  zmianiano bieg historii, on przebywał w Szwajcarii. Był zaskoczony rewolucją, gdy tylko o niej usłyszał, wrócił (wraz z Trockim) do kraju. Przybył z gotowymi tezami (zwane tezami kwietniowymi), w których mówił o potrzebie rewolucji, o potrzebie zakończenia udziału w wojnie światowej, która jest wojną imperialistyczną i przynosi korzyść jedynie burżuazji. Myśl ideologiczna którą głosił wykształciła się już w jego młodości, kiedy to studiował marksizm i który to będzie później uzupełniał, co wejdzie do obiegu ideologicznego jako marksizm-leninizm. W pierwszych latach XX wieku pochłaniała go publicystyka, wydawanie swych myśli, co czynił na emigracji, stąd też kierował bolszewikami, najpierw przebywając w Szwajcarii, a następnie we Francji.

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, poddał ją krytyce. Wraz z bolszewikami propagował antywojenne nastawienie. Znajdywały one z biegiem czasu coraz bardziej silne poparcie wśród narodu rosyjskiego. W roku 1917 do Rosji Leninowi pomogli wrócić Niemcy, którzy w tych hasłach widzieli własny interes – jeżeli będą wystarczająco silne, w połaczeniu z ówczesną sytuacją, to Rosja wycofa się w wojny. I faktycznie tak się stało – gdy bolszewicy przejęli władzę, przystąpiono do rokowań pokojowych z Niemcami. Włodzimierz Lenin szybko stanął na czele państwa, zapanował też bolszewicki terror. Sam Lenin zmarł 21 stycznia, roku 1924, ale stworzony przez niego ustrój przetrwał. On sam stał się duchowym patronem ZSRR (nazwa Związek Socjalistycznych Republik Rad została utworzona przez Lenina i Rosja została przemianowana wraz z dniem 30 grudnia 1922 roku). Nie chciał być pośmiertnie wystawiony na publiczny widok, ale wbrew jego woli ciało zabalsamowano. Szybko zaczął się rodzić jego kult, a w propagandzie był przedstawiany jako wielki myśliciel i twórca nowego, lepszego ustroju. Rosję zapełniły pomniki Lenina i powstało wówczas sławne hasło: Lenin wiecznie żywy.

Był postacią przesiąkniętą rewolucyjną ideą, pragnącym ogólnej rewolucji, dla której nie mają znaczenia granice państwowe. Każdy kto nie chciał brać jednak w niej udziału musiał być zniszczony.

Podobne wypracowania do Lenin - biografia. Włodzimierz Ilicz Lenin - sylwetka postaci