Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej - przemiany polityczno-prawne i społeczno-gospodarcze w Polsce X-XV wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System panowania pierwszych Piastów określa się mianem monarchii patrymonialnej. Za sprawą koronacji piastowskich państwo osiągało stopniową jedność terytorialną, a król i jego bliscy zyskiwali na znaczeniu. Organizacja państwa miała autorytarny charakter władzy książęcej, który wedle własnej woli rozporządzał posiadanymi ziemiami (dzielił między swych synów, co zapewniało dziedziczność dynastii piastowskiej). Ponadto władca był źródłem wszelkiej jurysdykcji. Najważniejszym ośrodkiem władzy był dwór monarchy, który skupiał również dostojników kościelnych, najważniejszych urzędników, pisarzy drużynę oraz skarb. Poddani króla obciążani byli ciężarami w formie danin na rzecz państwa. Urzędnicy państwowi (wojewodowie, kanclerze, włodarze, podkomorzy, kasztelanowie) opłacani byli ze skarbu państwa.

Przyczyną powolnego odchodzenia od monarchii patrymonialnej w kierunku stanowej była sytuacja powstała w trakcie rozbicia dzielnicowego. Poważnie osłabiona została władza centralna, co wpłynęło na wzrost znaczenia lokalnych książąt. Ci jednak, tocząc wojnę między sobą uzależnieni byli w dużym stopniu od zaplecza jakie byli w stanie zorganizować. Sojuszników szukano przede wszystkim wśród duchowieństwa....

Podobne wypracowania