Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Schizma wschodnia w 1054 r. – przyczyny, przebieg, następstwa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W roku 395 cesarz Teodozjusz Wielki podzielił Imperium Rzymskie na dwie części: zachodnią ze stolicą w Rzymie oraz wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu, albowiem sprawne zarządzanie tak ogromnym organizmem państwowym, w obliczu narastających problemów zewnętrznych, stało się praktycznie niemożliwe. Źródeł podziału należy szukać także na płaszczyźnie kulturowej, gdzie widoczny był wyraźny konflikt pomiędzy światem łacińskiego zachodu a cywilizacją śródziemnomorską, w której dominowała greka. Czynnikiem łączącym obie części imperium była wciąż religia, jednak z czasem zaczęły się pojawiać pomiędzy kolejne nimi nieporozumienia i uwypuklać różnice w sferze dogmatycznej, teologicznej oraz praktycznej. Na soborze chalcedońskim w roku 451 wiodąca pozycja Rzymu, jako umownej stolicy całego chrześcijaństwa, została podkopana przez zrównanie majestatów patriarchy konstantynopolitańskiego z papieżem rzymskim.

W epoce wczesnego średniowiecza konflikt pomiędzy dwoma stolicami chrześcijańskiego świata - Rzymem i Konstantynopolem, ewidentnie się zaostrzył a wpływ na to miało szereg czynników. Okres gwałtownego rozprzestrzeniania się wiary w Jezusa Chrystusa na dotychczas pogańskie obszary słowiańskiej Europy Wschodniej (Państwo Wielkomorawskie,...

Podobne wypracowania