Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (1937 r.)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wielki światowy kryzys finansowy zapoczątkowany krachem na Wall Street w 1929 r. znacząco skomplikował sytuację gospodarczą odradzającego się dopiero państwa polskiego. W latach 30. powoli, aczkolwiek sukcesywnie znikały kolejne symptomy kryzysu, ale sytuacja była wciąż bardzo trudna - wysokie bezrobocie, wyraźne zubożenie miast a zwłaszcza wsi, spadek koniunktury na podstawowe towary produkcyjne wynikający z deficytów pieniężnych.

Zadanie przywrócenia w Polsce stanu gospodarki sprzed doby wielkiego kryzysu wziął na siebie nowy minister skarbu a zarazem wicepremier ds. ekonomicznych - Eugeniusz Kwiatkowski. Wraz ze swoimi doradcami stworzył on ambitny plan czteroletni obejmujący lata 1936-1940, mający na celu przezwyciężenie uciążliwego kryzysu, ożywienie polskiej gospodarki, zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski oraz zmniejszenie bezrobocia. Zakładał on przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę oraz rozbudowę przemysłu zbrojeniowego i ciężkiego, czyli de facto skupienie się na wytwórczości tych gałęzi przemysłu, które nie produkowały dóbr konsumpcyjnych (zasada wprowadzona przez tzw. New Deal w Stanach Zjednoczonych).

Początkowo inwestycjami państwowymi miał zostać pokryty równomiernie obszar całego kraju, ale...

Podobne wypracowania