Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja 3 maja 1791 - zmiany w ustroju politycznym (rola sejmu, króla, straży praw, sejmików szlacheckich)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Gdy upadek Rzeczypospolitej był już bliski, niemal w ostatniej chwili, wielu ludzi spośród elit politycznych zorientowało się, że należy poczynić pewne zmiany w ustroju państwowym, by umocnić kraj. Wynikiem takich reformatorskich myśli był powołany w 1788 roku Sejm Wielki i ustanowiona przez ten organ Konstytucja 3-go maja 1791 roku. Ustawa zasadnicza w dość istotny sposób modyfikowała ustrój Rzeczpospolitej, czyniąc z niej kraj o szerszych perspektywach i nadziejach na przyszłość. Jak wyglądało to z bliska?

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji, w Polsce miał panować trójpodział władzy, tj. rozdzielenie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, przekazując każdą z nich innemu, niezależnemu organowi.

Za władzę wykonawczą miał być odpowiedzialny król wraz ze Strażą Praw, której to też podległe były wszystkie urzędy istniejące na terenie kraju. Król odpowiedzialny był m.in. za obsadzanie urzędów i stanowisk ministerialnych (choć sami ministrowie odpowiadali przed sejmem), a każda jego decyzja wymagała kontrasygnaty odpowiedniego danej sprawie ministra. W trakcie wojny król stawał się automatycznie naczelnym dowódcą wojska polskiego. Straż Praw była radą pięciu ministrów: wojny, skarbu,...

Podobne wypracowania