Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Od monarchii patrymonialnej do stanowej - ewolucja ustroju politycznego w średniowieczu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na początku warto określić czym była monarchia patrymonialna w średniowieczu. Był to ustrój, w którym państwo było wyłączną wartością monarchy i tylko on miał prawo do decyzji związanych ze sposobem i jakością jego funkcjonowania. Monarchia stanowa była ustrojem, w którym to władza polityczna była podzielona pomiędzy królem a reprezentacją stanów, tj. mieszczaństwa, rycerstwa i duchowieństwa.

Charakter państwa o ustroju monarchii patrymonialnej ukształtował się za czasów rodu Merowingów. To oni ustanowili państwo, w którym ziemie królestwa były traktowane jako osobista własność króla, tzw. patrymonium, i to właśnie król mógł wedle własnej woli dzielić te ziemie pomiędzy swoich synów. Różne funkcje publiczne pełnili ludzie pochodzący ze stanu duchowieństwa, ale i stanu świeckiego wedle zaleceń samego króla. Zresztą również pieniądze pochodzące z podatków, cła, myta, były traktowane jako osobista własność króla, a w trakcie podróży po państwie istniał obowiązek utrzymywania go i zapewnienia mu gościny.

Z czasem jednak, chęć nałożenia nowych podatków wzbudziła niechęć ludności. Budżet malał, a trzeba było opłacić urzędników,...

Podobne wypracowania