Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religie monoteistyczne świata - powstanie i rozwój

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Religie monoteistyczne rozwinęły się w społecznościach, które potrzebowały jedności, by przetrwać. Wielobóstwo było przyczyną sporów i waśni między ich wyznawcami, prowadziło do uwypuklania różnic, wynikających z różnych obrządków i systemów wartości. Tymczasem monoteizm jednoczył plemiona w narody.

Jednymi z najstarszych, wciąż praktykowanych, religii, które głoszą istnienie jednego Boga są judaizm i zaratusztrianizm. Obie tradycje przenikały się (zaratusztrianizm rozwijał się pierwotnie w Iranie), co widać w wyrosłym z judaizmu chrześcijaństwie i islamie: mesjanizm, ostatecznego sądu i rozliczenia ludzi z win i zasług, istnienie szatana – te idee leżały u podstaw nauczania Zaratusztry, który uważał, że jest jeden bóg – Ahura Mazda, Pan Dobra.

Judaizm, chrześcijaństwo i islam określa się wspólnym mianem religii abrahamicznych. Czerpiąc z tej samej tradycji i historii narodu żydowskiego, opierają się na podobnych wartościach, u podstaw których leży wiara w jednego Boga, twórcę świata, pana wszelkiego stworzenia. Za twórcę judaizmu uważa się Mojżesza, żyjącego w Egipcie ok. XIII w. p.n.e. Człowiek ten, według tradycji, zawarł przymierze z Bogiem, które...

Podobne wypracowania