Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Komisja Edukacji Narodowej - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Komisja Edukacji Narodowej, której pełna nazwa brzmi Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, utworzona została na mocy uchwały sejmu z dnia 14 października 1773 roku, jako wyraz prób reformowania i ratowania przed upadkiem Rzeczypospolitej.

Zadaniem Komisji Edukacji Narodowej było przeprowadzenie gruntownych reform szkolnictwa Rzeczypospolitej, dotąd kierowanego przez jezuitów. W związku z likwidacją ich zakonu KEN miał podjąć się zeświecczenia nauki poprzez dobór odpowiednich przedmiotów nauczania i wykształcenie osób uczących.

W związku z potrzebą restrukturyzacji całej edukacji, na terenie kraju pod patronatem KEN zakładano liczne szkoły podstawowe (elementarne), zwane również parafialnymi. By uzyskać potrzebne na ten cel pieniądze, Komisja pragnęła opodatkować probostwa, jednak próba ta zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym postanowiono wykorzystać istniejące już struktury szkół wiejskich, którym wydawano specjalne zalecenia oraz drukowano podręczników.

Utworzono również 74 szkoły średnie, z których 10 było o charakterze wydziałowym, pozostałe natomiast, podlegające im, miały charakter podwydziałowy. Niemałe znaczenia miało też opracowanie...

Podobne wypracowania