Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

George Byron „Giaur” - Giaur jako bohater romantyczny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bohater romantyczny uosabiał cechy i wartości wyznawane przez swoją epokę. Literatura wykreowała go jako jednostkę szczególną, indywidualistę wyrastającego ponad przeciętność. Romantyzm zrodził się wszak z krytyki panujących stosunków społecznych, sztywnych norm arystokratycznego i mieszczańskiego życia. Hasłem epoki było „czucie i wiara”, stojące w opozycji do rozumu. Bohater romantyczny cechował się więc wrażliwością i uczuciowością, ulegał potężnym namiętnościom, najczęściej miłości do kobiety, które to uczucie najczęściej prowadziło go do konfliktu z otoczeniem. Był także bohaterem tragicznym, miotanym sprzecznościami, niezrozumianym, wyalienowanym.

Wszystkie te cechy odnajdziemy w charakterystyce tytułowej postaci „Giaura” - powieści poetyckiej angielskiego poety Georga Byrona. Giaur to osoba bardzo tajemnicza, o której wiadomo, że pochodzi z Wenecji i jest chrześcijaninem, ale autor nie zdradza nawet imienia głównego bohatera. Tajemniczość zostaje podkreślona w końcowych wersach utworu: „Umarł - nie doszedł nikt po jego zgonie, / Jak się nazywał , w jakiej świata stronie
Jego ojczyzna; ostatnie wyznania/ Mnich tylko słyszał we chwilach skonania./ Tyle zostało o Giaurze podania”. Giaur to...

Podobne wypracowania