Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Przypowieść o synu marnotrawnym” - archetypy w przypowieści

„Przypowieść o synu marnotrawnym” została przedstawiona w Ewangelii św. Łukasza. Pojawia się na tym etapie wędrówki Chrystusa, na którym do słuchającego Go ludu przyłączają się grzesznicy i celnicy, co budzi oburzenie faryzeuszy. Jezus wygłasza wtedy serię przypowieści, których tematem jest nawrócenie grzeszników i radość, jaką sprawiają Bogu dzięki wstąpieniu na drogę zbawienia. Posługuje się w nich metaforą zagubionej owcy, utraconej drachmy i rządcy, który darował długi swoim podwładnym.

Najbardziej plastycznym i najczęściej przytaczanym w kulturze pozostaje jednak przykład syna marnotrawnego. Poprosił on swego ojca, by wypłacił mu należną część majątku, później zaś wyjechał i w obcym mieście roztrwonił wszystko na hulanki. W krainie, gdzie osiadł, zapanował głód, mężczyzna podjął się więc uważanego za uwłaczające zajęcia, jakim było wypasanie świń. Nadal nie był jednak w stanie zarobić na pożywienie, zaczął więc posilać się strąkami spożywanymi przez zwierzęta. W końcu zaś postanowił wrócić do majątku ojca i poprosić go o pracę w charakterze najemnika, ci bowiem w dobrze zarządzanym gospodarstwie mieli zawsze pod dostatkiem chleba. Kiedy przybył do domu, uszczęśliwiony ojciec wziął go w ramiona...

Podobne wypracowania