Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polska lat 90. - Partie polityczne po 1989 r.

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jednym z głównych następstw przemian ustrojowych w Polsce w roku 1989 było zniesienie obowiązującego do prawie półwiecza systemu jednopartyjnego. Specjalnie wprowadzony zapis w konstytucji zezwalał na tworzenie, funkcjonowanie oraz działalność na scenie politycznej wielu partii, których przeznaczeniem była walka o poparcie społeczne umożliwiające sprawowanie władzy. Począwszy od roku 1990 w obrębie polskiego parlamentu zaczęły się kształtować kolejne partie i kluby, które tworzyły polską scenę polityczną w latach następnych – niektóre spośród nich istnieją i aktywnie działają do dnia dzisiejszego.

Główną spadkobierczynią rozwiązanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprawującej władzę w Polsce niepodzielnie od 1948 r., została Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP) powstała w styczniu 1990 r. podczas ostatniego historycznego zjazdy PZPR. Na czele SdRP stanął Aleksander Kwaśniewski, który przewodził jej aż do 1995 r., kiedy to został wybrany na prezydenta RP. W 1991 r. SdRP weszło w skład szerokiej koalicji partii lewicowych pod nazwą Sojuszu Lewicy Demokratycznej i funkcjonowało w jego obrębie aż do roku 1999, kiedy to Sojusz został ujednolicony wewnętrznie, a SdRP oficjalnie uległa rozwiązaniu....

Podobne wypracowania