Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Edukacja w średniowieczu - podobieństwa i różnice pomiędzy uniwersytetem w stylu paryskim i bolońskim

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wczesnośredniowieczne nauczanie było w dużej mierze niezorganizowane i opierało się na poszczególnych szkołach, spośród których jedne były bardziej popularne od innych. W takich właśnie ośrodkach naukowych gromadzili się najwybitniejsi uczeni, w ślad za którymi podążali słuchacze i studenci z całego kontynentu - sytuacja taka było możliwa głównie dzięki zastosowaniu uniwersalistycznego języka łacińskiego jako powszechnie obowiązującego w średniowiecznej nauce. Z czasem największe ośrodki i szkoły przekształciły się dzięki wsparciu papiestwa w pierwsze uniwersytety (łac. studia generalia), spośród których rolę pionierów przypisać należy dwóm: bolońskiemu, który rozpoczął działalność już w drugiej połowie XI wieku oraz paryskiemu, utworzonemu formalnie w połowie wieku XII. Obie te uczelnie, ze względu na odmienne sposoby organizacji i zarządzania stały się w średniowieczu modelowymi przykładami uniwersytetów, według których powstawały i na których wzorowały się kolejne.

Uniwersytet w Paryżu, nazywany także od połowy XIII wieku Sorboną, powstał z połączenia kilku szkół kościelnych, dzięki czemu od początku swojej działalności cieszył się specjalną protekcją papiestwa oraz zorganizowany...

Podobne wypracowania