Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bogusław Radziwiłł - ogólna charakterystyka postaci i jego postawy w czasie potopu szwedzkiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Postać Bogusław Radziwiłła jest znana zwłaszcza z kart sienkiewiczowskiego „Potopu”, gdzie zostały mu przypisane wszelkie najgorsze cechy. Nawet momenty odwagi są podyktowane jak najgorszymi intencjami, chociaż jest za nią doceniany. Podkreślana jest jego odmienność od wzorców i tradycji narodowych, co przejawia się w ubiorze, mowie, jak i poczuciu patriotyzmu. O ile jego krewniak - Janusz - miał moment żałowania zdrady i moment refleksji, tak Bogusław jest ostatecznie złą postacią. Wiadomo, bohaterowie literaccy rządzą się swoimi prawami, uzależnionymi od umiejętności oraz wyobraźni autora. Faktem jest jednak, że z punktu widzenia historyka, Bogusław Radziwiłł także nie zapisał się chwalebnie na kartach dziejów. Żył w przyjaźni z królem polskim i jego dworem do momentu, gdy okazało się, że może więcej korzyści dałoby się uzyskać od Szwedów. Ród Radziwiłłów miał w ambicjach samodzielne rządzenie Litwą, a Bogusław realnie myślał o wprowadzeniu tych ambicji w życie. Gdy Janusz Radziwiłł zawarł porozumienie z królem szwedzkim, Bogusław obserwował rozwój wypadków, zostawiając sobie możliwość wyboru - pertraktował, ale tak, aby król polski nie był świadomy prowadzonych rozmów.

W...

Podobne wypracowania