Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Richard Nixon - polityka zagraniczna - doktryna Nixona

Polityka zagraniczna Nixona była jedynym sukcesem w jego prezydenturze. Wielu historyków zwraca uwagę na to, że mimo nieudolnej polityki wewnętrznej, sprawy zagraniczne przebiegły dla Nixona dosyć pomyślnie.

Najbardziej spektakularną decyzją Nixona w ramach polityki zagranicznej było wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu. Przyczyną takiej decyzji było rzecz jasna ocieplenie stosunków radziecko-amerykańskich. Dodatkowo decyzję Nixona wspierały protesty ludności, hippisów i pacyfistów, którzy domagali się definitywnego wycofania i zakończenia działań wojennych w rejonie Indochin.

W styczniu 1973 r. po długotrwałych negocjacjach z rządem północnowietnamskim Nixon wycofał wojska z Wietnamu, co dało mu chwilowy wzrost poparcia w kraju. W rzeczywistości jednak Nixon zrobił to co było nieuniknione, ciągnęło się od 1969 r., gdyż od tego czasu prowadzone było stopniowe wycofywanie wojsk z rejonu Wietnamu. Na tym polu polityka zagraniczna Nixona działała dosyć sprawnie. W 1973 r. Nixon poparł pucz Augusto Pinocheta w Chile, który usunął od władzy komunistów i zwolenników Związku Radzieckiego w Chile.

Mimo tak ostrej działalności Nixona, który poparł dyktatora Pinocheta, stosunki pomiędzy USA i Związkiem Radzieckim cieszyły się uznaniem. Nastąpiło ocieplenie się relacji Waszyngton-Moskwa. Historycy twierdzą, że za główną przyczynę takiego rozwoju wydarzeń uważa się wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu, co było bardzo na rękę Moskwie, gdyż rząd wietnamski ściśle współpracował ze Związkiem Radzieckim. ZSRR przestała się również obawiać o wpływy USA w rejonie Indochin, które były głównym strategicznym celem działań komunistycznej Rosji.

Polityka zagraniczna Nixona odniosła dosyć duży i być może niezasłużony sukces. Sprawa chilijska czy bombardowanie w Kambodży mimo wszystko sprawiały, że kraje zachodu patrzyły z lekką nieufnością na działalność USA. W ostatecznym rozrachunku polityka zagraniczna Nixona oceniana jest pozytywnie, a kilka bardzo ważnych wydarzeń nie mogło wpłynąć niekorzystnie na pozycję Stanów Zjednoczonych a wręcz przeciwnie. USA zyskało wiele uznania i rozpoczął się mozolny proces dialogu z Moskwą i chwilowe ocieplenie stosunków amerykańsko-radziekich. 

Podobne wypracowania do Richard Nixon - polityka zagraniczna - doktryna Nixona