Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sztuka gotycka - cechy, charakterystyka. Sztuka gotycka w średniowieczu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rzeźba gotycka, podobnie jak architektura, swoje początki wzięła we Francji a konkretnie w rejonie Paryża w połowie XII wieku. Pierwszym, który wyszedł poza ramy określone romańskimi wzorcami, był opat Suger - projektant i budowniczy bazyliki Saint-Denis, czyli słynnej nekropolii francuskich monarchów. Budowlę tę uważa się umownie za pierwszą prawdziwie gotycką konstrukcję średniowieczną - kolejną jest katedra w Chartres, zbudowana w roku 1145, czyli około pięć lat po ukończeniu bazyliki Saint-Denis. W trakcie prac nad wykończeniem wnętrza obu powyższych budowli nie istniała jeszcze na terenie Ile-de-France jednolita gotycka szkoła rzeźbiarska, stąd też wybitni rzeźbiarze sprawdzani musieli być np. z sąsiedniej Burgundii. Wykonali oni m. in. szereg monumentalnych figur tworzących kolumny w Królewskiej (zachodniej) części katedry w Chartres, które jak na owe czasy były tworami zupełnie innowacyjnymi. Odegrały one wielką rolę w kształtowaniu się wzorców rzeźbiarskiego stylu gotyckiego w Europie Zachodniej i stanowiły swoisty wzorzec dla przyszłych pokoleń europejskich artystów.

Nowy styl w sztuce szybko rozprzestrzenił się także poza granice średniowiecznej Francji. Kolejne wzorcowe przykłady gotyckiej rzeźby architektonicznej znajdujemy...

Podobne wypracowania