Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia polsko-litewska w 1385 r. - tło historyczne, przyczyny i skutki

Osiedlenie się na terenach słowiańskich Zakonu Kryżackiego, który w dobrej wierze sprowadził Konrad Mazowiecki (ok. 1228 r.), okazało się dużym problemem. Litwa, podobnie jak Polska, obawiała się zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego. Z kolei Polska, widziała w Litwie sprzymierzeńca szczególnie pożądanego.

Podjęto trwałe wysiłki zmierzające do zacieśnienia współpracy dwóch państw. W 1385 r. zaproszono do Krakowa poselstwo litewskie, które wstępnie ustaliło warunki wzajemnego sojuszu i unii. W 1385 r. Władysław Jagiełło wystawił w Krewie akt, który ściśle określał, że po uzyskaniu ręki Jadwigi i tronu polskiego, połączy Litwę z Polską. Tak więc podstawową przyczyną było zagrożenie krzyżackie. Zarówno Litwa jak i Polska zdawały sobie sprawę, że wojna z zakonem jest już tylko kwestią czasu. Odczuwano brak dostępu do morza, co niweczyło handel i rozwój rzemiosła.

Krzyżacy z kolei, skutecznie utrudniali przepływ polskich statków i zboża. Liwa pragnęła odeprzeć zagrożenie krzyżackie, by utrzymać swe terytoria na Rusi, które Krzyżacy planowali zająć. W efekcie, unia w Krewie doprowadziła w późniejszym czasie do wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Krzyżacy za pretekst podawali pogańskie zwyczaje Litwy. Aby zyskać wsparcie rycerstwa europejskiego, Krzyżacy okrzykneli Polskę sprzymierzeńem pogan i kwestionowali legalność małżeństwa pogańskiego Jagiełły z Jadwigą. Wojna była nieunikniona, była tylko kwestią czasu. Polityka obu stron była otwarcie i jawnie wroga, co doprowadziło w późniejszym czasie wprost na pola Grunwaldu w 1410 r.

Przyczyną unii z 1385 r. była wspólna sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna obu państw, bowiem Krzyżacy widzieli możliwość ekspansji terytorialnej nie tylko na terenach Rzeczypospolitej, ale i na terenach Litwy. Wspólne problemy Polski i Litwy doprowadziły do ustalenia porozumienia, a w konsekwencji unii, która gwarantowała nie tylko zwycięstwo w walce z krzyżakami, ale i bezpieczeństwo na przyszłość. Taka polityka unijna Polski i Litwy z czasem doprowadziła do uformowania się nowej potęgi w Europie, która na wiele lat odgrywała ogromną rolę w sprawach i dziejach Europy.

Podobne wypracowania do Unia polsko-litewska w 1385 r. - tło historyczne, przyczyny i skutki